Rozmiar: 15909 bajtów

- 212 -

1396, 3 I (die tertia mensis Januarii), Wrocław (Wratislavie)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) zatwierdza sprzedaż Małgorzacie (Margaretha), wdowie po nyskim mieszczaninie Mikołaju (Nicolaus) Cunczindorff 3 grzywien rocznego czynszu ze Złotogłowic (Nuwedorf) przez opatkę Jadwigę (Hedwiga abbatissa), Jutę z Ziębic (Gutha de Monstirberg vicaria), Annę z Opola (Anna de Opol), Agnieszkę z Legnicy (Agnes de Legnicz), Małgorzatę (Margaretha) de Borsnicz, Annę (Anna) de Borsnicz, Annę (Anna) Koldiczynne, Zofię z Pack (Sophia de Pak), Adelajdę (Adilheyda), Katarzynę (Katherina) i Agnieszkę (Agnes) Sydenbergynne, Kunnę z Wiesenburga (Kunna de Wesinburg), Matyldę (Michildis) Puduskynne, Annę de Nosun, Katarzynę i Annę (.Katherina et Anna) siostry de Rora, Małgorzatę córkę Pawła kuśnierza (Margaretha Pauli pellificis), Kunnę ze Śmicza (de Smecz), Katarzynę (Katherina) Stormerynne, Dorotę z Haugwitz (Dorothea de Hugewicz), Dorotę z Łażan (Dorothea de Lazan), Annę i Elżbietę (Anna et Elyzabeth) Bessynne, Annę (Anna) Steynkelnerynne, Klarę (Clara) Gotkynne, Klarę (Clara) Hundisfeltynne, Annę Jesirynne, Małgorzatę i Katarzynę z Nysy (Margaretha et Katherina de Nysa), Katarzynę z Góry (Katherina de Monte), Adelajdę (Adilheida) Domnickynne, Annę i Dorotę (Anna et Dorothea) Trynxusynne, Formozę i Jadwigę (Formosa et Hedwigis) Rychartynne, Elżbietę (Elyzabeth) Wusthubeynne, Małgorzatę (Margaretha) Przantzynne, Agnieszkę (Agnes) Ysinbergynne, Agnieszkę (Agnes) Dytwinynne, Agnieszkę z Wiesenburga (Agnes de Wesinburg), Elżbietę (Elsk) Sydeliczynne, Elżbietę (Elyzabeth) de Borg, Jadwigę (Hedwigis) Schonynne, Małgorzatę z Brzegu (Margaretha de Brega), Małgorzatę z Legnicy (Margaretha de Legnicz), Małgorzatę (Margaretha) Stralynne, Ennechin Bessynne, Katarzynę (Katherina) Beirynne, Annę Fellinbergynne i Annę Strusynne i cały konwent klarysek wrocławskich (Sancte Clare in Wratislavie). Prawa własności klasztoru poświadcza dokument z 7 X 1357 (zob. nr 72).

Świadkowie: brat Mikołaj Lynse (frater Nicolaus Lynse), Paweł z Lwówka (Paulus de Lemberg), Mikołaj (Nicolaus) Streckinbach z Dzierżoniowa (de Rychinbach).

Or. łac., perg. 505 x 280 + 32
Paski perg. dwie pieczęci: biskupa pontyfikalna (częściowo zachowana) i owalna dewocyjna
APOpole, Am Nysa, nr 69
Reg.: CDS 36, nr 77


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów