Rozmiar: 15909 bajtów

- 215 -

1397, 11 III (undecima die Marcii), Otmuchów (Othmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan (Johannes) Grotyle z Nysy (de Nisa) sprzedał grzywnę czynszu ze swojego domu na ulicy Celnej (in plathea Thelonii) koło domu Jakuba (Jacobus) Grotyle, Małgorzacie (Margaretha) Speyserynne wdowie po Peczku z Nysy (relicte olim Peczkonis de Nysa).

Świadkowie: Jan (Johannes) Augustini kapelan (capellanus), Maciej (Mathias) Bogener mieszczanin nyski (civis Nisensis), Mikołaj (Nicolaus) Glubus notariusz publiczny (notarius publicus), Maciej (Mathias) Tasschinfleisch, Mikołaj Logau (Nicolaus Logow) referendarz niniejszej sprawy (referendarius dicti contracti), Ludwik (Ludowicus) Czeicz notariusz biskupi (notarius curie nostre).

Or. łac., perg. 210 x 153 + 34
Na pasku perg. fragment pieczęci herbowej biskupa
APOpole, Am Nysa, nr 70
Reg.: CDS 36, nr 78


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów