Rozmiar: 15909 bajtów

- 218 -

1398, 4 II (am nehesten montage vor Dorothee), Nysa (czur Nyse)

Piotr Baracz sołtys Radzikowic (Peter Baracz schultes zu Stephanstorff) i mieszczanin nyski (purger zur Nyse) stwierdza, że Mikołaj młynarz z Radzikowic (Niclos molner zu Stephanstorff) sprzedał młynarzowi Janowi (Hannus) Rattenhenger młyn należący do jego sołectwa tamże wraz z domem, ogrodem, potokiem i stawem rybnym za 3 grzywny rocznego czynszu.

Or. niem., perg. 270 x 160 + 26
Pasek perg. po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 71
Reg.: CDS 36, nr 79


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów