Rozmiar: 15909 bajtów

- 220 -

1398, 11 III (undecima die mensis Martii), Otmuchov (Othmuchow)

Václav, biskup vratislavský (Wenceslaus episcopus Wratislauiensis), potvrzuje, že Jakub (Jacobus) Ludouici z Kępnice (de Deucz Kempnicz) a Mikuláš Zimmermann z Kopernik (Nicolaus Czymmerman de Koppirnik) prodali dva svobodné lány, náležející k fojtství v obci Nyskie Hajduki (Heyda), Janu Menlinovi, faráři z Gieralcic (Johannes Menlinus plebanus in Girhartstorf), za 72 hřiven pražských grošů.

Svědci: Vincenc z Kobiele (Vincencius de Kusmalcz), Habart z Kunic (Habardus de Kunicz), Jindřich (Henricus) Stercze, Mikuláš (Nicolaus) Nimkil, Mikuláš (Nicolaus) Heyda, Přeclav (Przislaus) Kusmalcz, Mikuláš (Nicolaus) Hubneri de Constantin, biskupský notář (curíae episcopali notarius).

Or. lat., perg. 335 x 155
Pečeť vydavatele, původně přivěšená na perg. proužku, chybí
ZA, AS, inv. č. 699, sign. B V-3
Reg.: Regesta Venceslai IV., č. 732, s. 307


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów