Rozmiar: 15909 bajtów

- 221 -

1398, 11 V (undecima die mensis Maii), Otmuchów (Othmuchow)

Jerzy (Georgias) Fulschussil i Mikołaj (Nicolaus) Schonaw, altaryści altarii w kaplicy Bożego Ciała w kościele św. Jakuba w Nysie (Nisa) stwierdzają, że Henryk (Henricus) Munsterberg kanonik otmuchowski (Othmuchow) w imieniu prepozyta, dziekana i kanoników z Otmuchowa sprzedał Janowi (Johannes) Broynbach dwa stawy, karczmę i dochody z sądownictwa w Głębinowie (Glumpinglaw).

Świadkowie: Ulryk ze Spiry dziekan (Vlricus de Spira decanus), Franciszek (Franciscus) Seckil kustosz (custos), Mikołaj (Nicolaus) Seckil, Jan z Oleśnicy (Johannes de Olsna), Piotr (Petrus) Fawliope, magister Jan (Johannes) Reynoldi, magister Stanisław (Stanislaus) Hamme, magister Leonard (Leonardus) Frankensten, Mikołaj (Nicolaus) Phluger, magister Ludwik (Lodwicus) Czeicz, Ditwin (Ditwinus) Reynoldi, Augustyn (Augustinus) Zelin - kanonicy otmuchowscy (canonici Othmuchoviensis ecclesie).

Or. łac., perg. 260 x 204 + 29
Na paskach perg. dwie pieczęcie: kolegiaty okrągła (z NMP) i Jerzego Fulschussil (z przedstawieniem dewocyjnym)
APOpole, Am Nysa, nr 72
Reg.: CDS 36, nr 80


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów