Rozmiar: 15909 bajtów

- 223 -

1399

Přemyslav, kníže těšínský a pán Velkého Hlohova (Przemislaw Herzog zu Teschen und Herr zu grösseren Glogau), potvrzuje Jindřichovi, fojtovi ve Frýdku (Heinrich fogt zu Friedek), prodej lánu půdy a mlýna ve Starém Městě (Alten Stadt) Jankovi (Jenko) a jeho dědicům jako léno k frýdeckému dědičnému fojtství.

Op. něm., pap. (Jan Nepomuk hrabě Pražma, 1748, 18 VIII, Frýdek) Královský úřad v Opavě 1781, 5 X
ZA, UKS, poř. č. 89
Ed.: Bakala J., Komentář, s. 129-130


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów