Rozmiar: 15909 bajtów

- 225 -

1400, 14 I (am Mitwoch vor Fabiani und Sebastiani),
Křenovice (Crenovicz)

Hampil [z Kobeřic] s manželkou přiznává dluh 10 těžkých hřiven Dětřichu, fojtovi (Jitrich voit), jeho dětem a bratru Mikešovi (Mikschin) a pro případ nezaplacení slibuje jim vykázat plat jedné hřivny na svém zboží v Kobeřicích (Kewnicz).

Svědkové: Welke ze Strahovic (von Strondorf), Jakub (Jocub) Feysar, Hanuš (Hanus) Linbarth, Niček (Nicze) Hanchin a Kubeš Schneider (Kubcze Sneyder), radní v Křenovicích.

Or. něm., perg. 260 x 150 + 15
Na perg. proužku přivěšena znaková pečeť Křenovic
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 11, sign. F 3
Ed.: CDM 13, č. 3, s. 2-3
Reg.: Šebánek, č. 1053, s. 217; Regesta Venceslai IV., č. 735, s. 308


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów