Rozmiar: 15909 bajtów

- 226 -

1400, 10 IV (am Sonnobunde am Palmobunde), Opole (Opol)

Władysław ks. opolski (Ladislaus herczog czu Opol) potwierdza fundację szpitala dla ośmiu chorych obojga płci dokonaną w Opolu (Opol) przez miejscowego mieszczanina Kuncza Kromera (Cuncze Cromer) ku czci św. Aleksego.

Świadkowie: Marcin (Martinus) Domorsatko, Hajn z Olesna (Hayno von Rosinberge), Zygmunt Goldschmidt i Hensil Norok rajcy opolscy (Segemud Goltsnieyt vnd Hensil Norok Ratmanne czu Opol), Mikołaj (Nicolaus) Willuschii z Gliwic pisarz miejski w Opolu (von Gliwicz Statschreiber czu Opol)

Or. niem. perg. 347 x 280 + 57
Na zielonym plecionym sznurze uszkodzona pieczęć konna wystawcy z kontrasigillum
APOpole, Am Opole, nr 6
Reg.: F. Idzikowski, Geschichte s. 87; Steinert, nr 6; Koszyk, nr 6


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów