Rozmiar: 15909 bajtów

- 228 -

1400, 2 V (w nedieli przed Swatym Krzizem), Bohušov (Fulssteyn)

Bratři Jindřich (Gyndrzich) a Jiří (Girzik) Supové z Fulštejna (Suppowe z Fulssteyna) a bratři Vilém (Wilem) a Jan Fulštejnové ze Slavkova (Fulsstenowe z Slawkowa) a na Studénce (Studencze) zplnomocňují svého strýce a bratra Václava z Fulštejna (Waczlaw Fulssteyn) k jednání u zemského soudu krnovského v jejich zastoupení.

Or. čes., pap. 260 x 190
Přitištěna pečeť Jiřího Supa z Fulštejna
ZA, AS, inv.č. 403, sign. A XV-1
Reg.: Soupis českých psaných listin a listů, 1, 1/1, č. 92, s. 41; Regesta Venceslai IV., č. 736, s. 308


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów