Rozmiar: 15909 bajtów

- 229 -

1400, 3 VIII (die tertia Augusti), Otmuchów (Othmuchaw)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Maciej i Piotr bracia Jana Wiganda (Mathias et Petrus Johannis Wigandi fratres) oraz ich macocha Elżbieta z Nysy (Elizabeth de Nisa) z zachowaniem praw ich małoletniej siostry Małgorzaty (Margaretha puella) sprzedali mieszczaninowi nyskiemu Maciejowi (Mathias) Eppenstein dwór i 3 łany koło dóbr Jana (Johannes) Bleyfus i Franciszka (Franciscus) Libingi przed Bram± Ziębick± (ante portam Monstirbergensem).

¦wiadkowie: Jan (Johannes) Augustini, Mikołaj Stosz rycerz (Nicolaus Stosch miles), Mikołaj (Nicolaus) Baracz, Mikołaj (Nicolaus) Krelkaw, Piotr (Petrus) Czegenhalser, Jan (Johannes) Teichman, Mikołaj (Nicolaus) Pfluger z Kluczborka protonotariusz biskupi (de Cruczeburg prothonotarius).

Or. łac., pap. 288 x 230 + 34
Na paskach perg. pieczęć biskupa pontyfikalna
APOpole, Am Nysa, nr 89
Reg.: CDS 36, nr 88


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów