Rozmiar: 15909 bajtów

- 230 -

1400, 25 IX (in die Katherine virginis ac martiris gloriose),
Nysa (Nysa)

Franciszek (Franciscus) Coci burmistrz (proconsul), Franciszek (Franciscus) Fochsel, Niczek (Nitschko) Sartoris, Herman (Hermannus) Fredewalde, Mikołaj z Radzikowic (Nicolaus de Stephanstorf), Mikołaj (Nicolaus) Colbe, Piotr (Petrus) Girhardivilla rajcy nyscy (consules in Nysa) stwierdzają, że Niczek (Nitschco) Sartoris sprzedał zarządcom szpitala 2 grzywny czynszu ze swego domu na rynku między domami Henryka (Heinricus) Runer i Piotra (Petrus) Boesefruew.

Or. łac., pap. 222 x 117
Na paskach perg. fragment pieczęci miejskiej
APOpole, Am Nysa, nr 90
Reg.: CDS 36, nr 89


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów