Rozmiar: 15909 bajtów

- 232 -

[ok. 1400]

Bracia Henryk (Henricus) i Gunczelin (Gunczelinus) panowie na Zulové (Vrdeberch) informują rajców i ławników w Nysie (consules et iurates in Niza), że ich wieś została obrabowana następnej nocy po tym, jak H? z Lipy (de Lipa) oskarżył przed ich sądem Mikołaja (Nicolaus) de Bancz o rabunek w Prudniku.

Or. łac., perg. 231 x 63
Ślad po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 73
Reg.: CDS 36, nr 81
Uw.: Część dokumentu nieczytelna


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów