Rozmiar: 15909 bajtów

- 234 -

[ok. 1400]

Lutek rycerz zwany z Eichelborn (Luthko miles dictus de Eychelbum) zwraca się do wójta, rajców i ławników z Nysy (iudex, consules, iurati in Niza) o zaniechanie sądzenia jego sług.

Or. łac., perg. 167 x 72
Bez pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 75
Reg.: CDS 36, nr 83


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów