Rozmiar: 15909 bajtów

- 235 -

[ok. 1400]

Reinczek z Domanic (Reynzko de Domanz) wyjaśnia wójtowi i ławnikom w Nysie (advocatus, iurati scabini in Nysa), że z powodu zniszczenia jego wsi Służejowa (Slusow) koło Ziębic (prope Munsterberg) nie jest w stanie wypełnić swoich zobowiązań.

Or. łac., perg. 163 x 55
Pieczęć wykruszona
APOpole, Am Nysa, nr 74
Reg.: CDS 36, nr 82


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów