Rozmiar: 15909 bajtów

- 231 -

[ok. 1400]

Jan (Johannes) Reichard i nieznany autor listu proszą Wolffarda (Wolffard) o stawienie się w charakterze świadka w najbliższy wtorek.

Or. niem., pap 209 x 53
Pieczęć częściowo zachowana
APOpole, Am Nysy, nr 76
Reg.: CDS 36, nr 84
Uw.: Dolna część dokumentu urwana


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów