Rozmiar: 15909 bajtów

- 147 -

1380, 9 I (feria secunda infra octavas Epiphanie Domini), Nysa (Nyse)

Ławnicy nyscy (coram scabinis Nysensibus): Marcin (Martinus) Herdani, Niczek (Niczco) Becke, Mikołaj (Nicolaus) Thomanni, Maciej z Trzeboszowic (Mathias Swemmilwicz), Jan (Johannes) Leris, Jan (Johannes) Rukreswald i Tylo Czyskendorf, Tammo Nunicz landwójt (provinciali advocatus) i Gerlach podwójci dziedziczny (Grelacus viceadvocatus hereditarius) oświadczają, że Hanco Slegil przekazał pannie Helwidze (puella Heylwiga) i jej potomkom swoją ławę szewską.

Or. łac., perg. 195 x 97
Pieczęć wraz paskiem urwana
APOpole, Am Nysa, nr 51
Reg.: CDS 36, nr 58


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów