Rozmiar: 15909 bajtów

- 152 -

1381, 14 VI (feria sexta post Corporis Christi), Fulnek

Beneš z Kravař, mistr komory římského krále (Benessius de Crawar Romani regis camerarius magister), přiznává, že je dlužen podle testamentu svého zemřelého bratra Drslava z Kravař (Dyrslaus de Crawar) klášteru klarisek v Opavě 10 hřiven grošů pražských a zavazuje se mu dávat hřivnu ročního platu.

Svědkové: Vok z Kravař, nejvyšší komorník [olomoucké cúdy] (Wocko de Crawar supremus camerarius czu[...]), a Adam z Vřesiny (Adamus de Bressirz).

Or. lat., perg. 230 x 145 + 40, poškoz
Tři pečeti vydavatele a svědku, původně přivěšené na perg. proužcích, chybí
ZA, Klarisky Opava, inv. č. 9, sign. F 1
Reg.: Šebánek, č. 931, s. 189; Regesta Venceslai IV., č. 708, s. 298-299


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów