Rozmiar: 15909 bajtów

- 153 -

1381, 25 XI (VII Kalendas Decembrii), Otmuchów (Othmuchaw)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Ulryk (Vlricus) Schenke przekazał mężowi swojej córki Anny (Anna), Franciszkowi (Franciscus) Libingi mieszczaninowi nyskiemu swoje prawa do wszystkich dóbr, przypadających mu w razie śmierci wspomnianej Anny i jej córek Katarzyny (Katherina) i Klary (Clara).

Świadkowie: Albert (Albertus) de Curia kanonik wrocławski (canonicus Wratislaviensis), Albert (Albertus) Schaff rycerz i starosta ziemi nyskiej (capitaneus terre Nysensis), Marcin (Martinus) Herdani burmistrz [Nysy] (proconsul), Hanek (Hanko) Coci, Mikołaj (Nicolaus) Hugsdorff - rajcy [nyscy] (consules), Mikołaj notariusz miasta Nysy (Nicolaus notarius Nysensis civitatis), Jan ze Starego Lasu (Johanne de Waldow) notariusz (notarius).

Or. łac., perg. 284 x 168 + 22
Na pasku pergaminowym pieczęć biskupa pontyfikalna (częściowo zachowana)
APOpole. Am Nysa. nr 54
Reg.: CDS 36, nr 61


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów