Rozmiar: 15909 bajtów

- 158 -

1383, 16 III (am nestin Montage noch dem Palmentage),
Starý Jičín (Thiczin)

Vok z Kravař, pán na Starém Jičíně (Wocko von Crawar herre czu Thiczin), nejvyšší komorník olomoucké cúdy (oberster camerer der czaudin czu Olomucz), a Lacek z Kravař, pán na Helfštýně (Laczke von Crawar herre czu Helfenstein), vyznávají, že jim postoupil kníže Přemek Opavský (herczog Przemken czu Troppaw) za jistou sumu hrad Hradec (Grecz) s příslušenstvím a zavazují se městu Opavě, že Hradec nepostoupí žádnému jinému knížeti tak dlouho, dokud nebudou všichni ručitelé knížete zproštěni svých povinností.

Op., něm., pap. patrně z 1906 (z or. v archivu knížat Lichnovských v Chuchelné)
ZA, AS, inv. č. 7, sign. A 1-16
Reg.: Kopetzky, č. 396, s. 107; Regesta Venceslai IV., č. 714, s. 300


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów