Rozmiar: 15909 bajtów

- 163 -

1383, 17 VIII (proxima feria secunda post festum Assumpcionis
gloriose Virginis Marie), Racibórz (Rathibor)

Jan [II] ks. opawski i raciborski (Johannes Oppavie et Rathiborie dux) poświadcza, że Hensel (Henselicus) von Reichenwalde sprzedał Stanisławowi z Brzezia (Stanislaus de Brsesa) swoje sołectwo w Brzeziu za 150 grzywien.

Świadkowie: Budziwojek z Wiechowic (Budzivoycko de Vekowicz), Heinek Szeliga z Łan starosta (Heinko Schilga de Lan capitaneus noster), Przemek z Gorzyc (Prsemko de Gorsicz) i Jan protonotariusz (Johannes protonotarius noster).

Or. łac., perg. 290 x 210 + 32
Na zielonym sznurze pieczęć książęca z kontrasigillum
Rac., Am Racibórz, nr 60


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów