Rozmiar: 15909 bajtów

- 165 -

1383, 3 XII (an dem nehesten donnerstage vor des heiligen sente Nicolaus tag),
Głubczyce (Luppchicz)

Mikołaj [III] ks. opawski (Niclos herczog des landis czu Troppaw) nadaje miastu Głubczyce (Luppchicz) dochody z budynków, domów kupieckich, ław szewskich oraz wieś Henczendorf.

Świadkowie: Otto Stosz (Ottho Sthosch), Zygfryd z Krzanowic (Siffrid von Kreynowicz), Maciej (Mathis) Molheym, Zygfryd z Borucic (Saffrid von Barath), Janek pleban w Krzanowicach (Jenke pharrer czu Kreynowicz), Mikołaj Stosz z Goczałkowa (Nicol Sthosch von Gotzihdorf), Henczel Stosz (Henczil Stosch), Leinhard z Krapkowic (Leynhart von Crappicz).

Or. niem., perg. 385 x 250 + 35
Na czerwonym plecionym sznurze uszkodzona pieczęć konna wystawcy z kontrasigillum
APOpole, Am Głubczyce, nr 7
Ed.: Minsberg, s. 131-132
Reg.: Kopetzky, s. 111, przyp. 1


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów