Rozmiar: 15909 bajtów

- 169 -

1384, 28 IV (am nesten dornstage noch sinte Jorgen tage),
Głogówek (Glogaw)

Rajcy, sędziowie oraz mieszczanie Opola (Opol), Głogówka (Glogaw), Niemodlina (Falkenberg), Wielunia (Welun), Białej (Czulcz), Strzelec (Strelicz), Prudnika (Nowstat), Ścinawy Małej (Stynaw), Brzeźnicy (Bresnicz), Ostrzeszowa (Schiltberg), Krzepic (Crippicz), Częstochowy (Czanstochaw), Kłobucka (Clobug), Krapkowic (Krapicz), Olesna (Rosinberg), Lewina (Lobin), Leśnicy (Lesnicz), Skorogoszczy (Schorgast), Dobrodzienia (Dobrisin), Bolesławca (Bunczlaw), Woźnik (Wosnik) i Żarek (Cleyn Sar), zawiązują za wiedzą i zgodą księcia opolskiego Władysława (Ladislaws herczog czu Opol czu Welun czu Coya vnd czu Dobrin) konfederację w celu wzajemnego zwalczania, ścigania, sądzenia i karania przestępców.

Odpis niem. w zatwierdzeniu Władysława Opolczyka z 29 IV 1384 r. (zob. nr 170)
APOpole, Am Opole, nr 5
Reg.: CDS 33, nr 30 (s. 37 n.)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów