Rozmiar: 15909 bajtów

- 189 -

1388, 27 II (dem nesten dornstage vor dem suntage Oculi mei),
Głogówek (Glogow)

Władysław ks. opolski, wieluński, kujawski, dobrzyński (Ladislaw herczog und here czu Oppul, czu Welin, czur Cuya, czu Dobrin) nadaje miastu Prudnik (Newenstad) wieś Chocim (Alt Koczem) oraz dochody z sądownictwa miejskiego, w zamian za co miasto ma mu zapłacić rocznie 50 grzywien czynszu na dzień św. Jerzego oraz 40 grzywien na dzień św. Michała.

Świadkowie: Heinczke Świętopełk z Gorzowa Śląskiego (Heynczko Swantopolk von Landsberg), Jerzy Swuse starosta z Olsztyna (Georgus Swuse hewptman czum Holenszteyne), Steflik Strol starosta głogówecki (Steplig Strol hewptman czu Glogaw), Stanimir z Groszowic starosta prudnicki (Stanymir von Grosschewicz hewptman zur Newenstad), Adam Bes, Herbord Bes, Jan z Żor kanclerz książęcy (Johann von Soraw unsern cenczeler).

Transumpt w dokumencie Konrada, biskupa wrocławskiego z 30 VII i 1420 (Am Prudnika, nr 9)
Transumpt w dokumencie Wacława ks. cieszyńskiego z 9 IV 1559 (Am Prudnika, nr 56)
Regest: CDS 33, nr 10; nr 56


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów