Rozmiar: 15909 bajtów

- 190 -

1388, 14 V (XIIII mensis Maii), Otmuchów (Othmuchow)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że brat Jan, mistrz szpitala bożogrobców na Starym Mieście w Nysie (frater Johannes rector hospitalis et conventus cruciferorum Sancte Marie Virginis in Antiqua Civitate Nisensi) sprzedał sołectwo oraz inne dobra w Suszkowicach (Suskewicz) tamtejszym chłopom Wojtkowi i Dąbkowi (Woytko et Dampko).

Świadkowie: Albert (Albertus) Schoff rycerz (miles), Jan (Johannes) Rotkirche marszałek (marschalcus), Habhard z Kynicz (Habhardus de Kynicz), Szymek z Kałkowa (Schimco de Kalkaw), Piotr (Petrus) Gausk - wasale (clientes), Jan z Oleśnicy notariusz biskupi (Johannes de Olsina curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 375 x 246 + 50
Na pasku pergaminowym pieczęć biskupa pontyfikalna (uszkodzona)
APOpole, Am Nysa, nr 62
Reg.: CDS 36, nr 70


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów