Rozmiar: 15909 bajtów

- 196 -

1389, 29 IX (in die sancti Michaelis archangeli),
Moravský Krumlov (Chrumpnaw)

Beneš z Kravař, pán na Krumlově, mistr komory římského krále (Benessius de Crawar dominus in Chrumpnaw Romanorum regis camere magister), zakládá augustiniánský klášter ve Fulneku (Fulnek), daruje mu vsi Děrné (Tirnaviam) a Jílovec (Gylowecz), solné lávky ve Fulneku, sad naproti klášteru, les u Děrného a kapli na hradě Fulneku.

Svědkové: Beneš (Benessius) a Jan (Johannes), synové vydavatele, Lacek z Kravař, pán na Helfstýně (Laczco de Crawar dominus in Helfenstein), Petr z Kravař, pán na Plumlově (Petrus de Crawar dominus in Plumnaw), Hynek z Lipé (Hinczo de Lipa), Petr ze Šternberka (Petrus de Sternberg), Ctibor z Cimburka (Stiborius de Czinburg).

Or. lat., perg. 590 x 360 + 78
Na perg. proužcích přivěšeny pečeti vydavatele a svědků (pečeť Hynka z Lipé chybí)
ZA, Augustiniáni Fulnek, inv. č. 8, sign. A 1 a
Ed.: CDM 11, č. 570, s. 484-486
Reg.: Kopetzky, č. 405, s. 110; Šebánek, č. 977, s. 199; Regesta Venceslai IV., č. 724, s. 304


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów