Rozmiar: 15909 bajtów

- 199 -

1390, 4 V (IIII die mensis Maii)

Wacław biskup wrocławski (Wenceslaus episcopus Wratislaviensis) stwierdza, że Jan alias Henselin Senkewicz (Johannes alias Henselinus) sołtys Reńskiej Wsi (scultetus in Reynischdorff) przekazał dom, dwór i sołectwo swemu synowi Konradowi (Conradus).

Świadkowie: Mikołaj Seckil prokurator otmuchowski (Nicolaus Seckil procurator Othmuchoviensis), Andrzej (Andreas) Przechod rycerz (miles), Mikołaj (Nicolaus) Sak, Otto (Otto) de Bes, Jan (Johannes) Mrokot - wasale (clientes), Mikołaj z Zieliny notariusz biskupi (Nicolaus de Selin curie nostre notarius).

Or. łac., perg. 350 x 230 + 69
Pasek perg. po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 65
Reg.: CDS 36, nr 73


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów