Rozmiar: 15909 bajtów

- 203 -

1392, 30 VII (an dem nesten dinstag noch sente Jacobs tage),
Skoczów (Koczow)

Przemysław ks. cieszyński (Premisla Herzog von Teschen) potwierdza, że Mikołaj (Nyclos) Woyczichsdorf wraz z synami Mikołajem (Nyclos), Piotrem (Petir) i Marcinem (Martin) sprzedali Gochowi z Ochab (Gochen von Ochab) część wsi Ochaby za 100 grzywien groszy praskich.

Świadkowie: Sasske starosta głogowski (Hauptmann zu Grossen Glogow), Stepfke z Dětmarovic (Dytmarsdotff), Witus Sanzay von Heynachaw, Miczek (Miczke) Poelke, Jan z Iłownicy (Janke von Iyloffnicz), Sędek z Kiczyc (Sedke von Kiczicyc), Gelfryd (Gelfrid) Luckow pisarz (unserer Schreiber).

Or. niem., perg. 300 x 205 + 35
Na zielono-czerwonym sznurze zniszczona pieczęć książęca herbowa
Ciesz., ZDPP, sygn. 2
Odpis XIX-wieczny - Książnica Cieszyńska, Rękopisy księdza L.J. Szersznika, DD VIII 6a
Ed.: Němec, nr 108


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów