Rozmiar: 15909 bajtów

- 206 -

1394, 9 IX (feria ±uarta proxima post festum Nativitatis
Marie Virginis gloriose), Opava (Oppauie)

Michal z Německého Brodu, komtur řádu německých rytířů a farář u Panny Marie v Opavě (Michael de Broda theutonicali frater Ordinis Sancte Marie hospitalis Ierosolimitani de domo Theutonica, plebanus ecclesie Sancte Marie in Oppauia nec non comendator domus fratrum ordinis predati ibidem in Oppauia), oznamuje, že Přemek, kníže opavský (Przemco dux et dominus Oppauie), založil s jeho souhlasem mimo opavské hradby kapli sv. Kříže a za odškodnění ve formě lesa u hradu Vikštejna (Witkensteyn) se zavazuje nečinit kapli žádné překážky.

Or. lat., perg. 365 x 190 + 45
Na perg. proužku přivěšena pečeť vydavatele
SOkA Opava, Am Opava. inv. č. 193, sign. IV/4
Ed.: Opava - městská privilegia
Reg.: Kopetzky, č. 411, s. 112-113; Regesta Venceslai IV., č. 728, s. 305 (z opisu); Kürschner (1885), s. 4


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów