Rozmiar: 15909 bajtów

- 210 -

1395, 16 XII (feria quinta proxima ante Festum sancti Thome apostoli),
Příbor (Friburg)

Mikołaj biskup ołomuniecki (Nicolaus episcopus Olomucensis) zatwierdza wójtowi głubczyckiemu Henrykowi (Henricus aduocatus in Lupschitz) oraz mieszczanom Grzegorzowi, Mikołajowi Puchilowi (Gregorius Nicolaus Puchil) i Piotrowi Wozakowi (Petrus Vector) dokumenty Przemka opawskiego z 30 VI 1395 r. (zob. nr 207), plebana głubczyckiego Piotra z Wiązowa (Petri de Wanzaw) z 8 VII 1395 r. (zob. nr 208) oraz rady miasta Głubczyc z 9 VII 1395 r. (zob. nr 209), dotyczące fundacji altarii NMP oraz św. Anny, Katarzyny i Jadwigi w kościele parafialnym w Głubczycach (Lupschitz), oraz nadaje im prawo prezentacji w odniesieniu do stanowisk altarystów.

Świadkowie: magister Sander archidiakon przerowski i kanonik ołomuniecki (Sanderus archidiaconus Preroviensis et canonicus Olomucensis), Henryk z Meziříče kanonik praski i würzburski (Henricus de Mezerzitz Pragensis et Herbipolensis ecclesiarum canonicus), Jodok z Wolfsburga marszałek (Jodocus de Wolffslburg rnarschallus).

Or. łac., perg. 607 x 346 + 55
Pasek pergaminowy po pieczęci i fragment zniszczonej pieczęci wystawcy luzem
APOpole, Am Głubczyce nr 11
Ed.: Minsberg, s. 242-246
Reg.: Kopetzky, nr 415


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów