Rozmiar: 15909 bajtów

- 213 -

1396, 10 V (an unsse Herren Himmelfahrt abende), Brzeg (Brige)

Ludwik [I] ks. śląski pan Brzegu (Ludwig Herzog in Schlesien, Herr zum Brige) poleca miastu Brzeg zapisane przez siebie czynsze na dochodach z miasta: 3 grzywny Marcinowi (Mertyn) von Qualkendorf, 3 grzywny Maciejowi (Matis) Kethen mansjonarzowi, 4 grzywny altarii św. Jerzego w szpitalu pod Brzegiem.

Świadkowie: Henryk (Heinrich) Rabenaw, Luter (Lewter) von Schellendorff; Iban (Iban) von Nassaw, Bernard z Rogowa (Bechar von Rogow), Piotr (Peter) Schellendorff, Jan (Hans) Gronehen, Tomasz z Gubina protonotariusz książęcy (Thomas von Goben unser oberster Schreiber).

Or. niem., perg. 380 x 187 + 29
Dwie pieczęcie zawieszone na paskach pergaminowych, jedna to pieczęć ks. herbowa, druga uszkodzona, zachowana w stanie szczątkowym
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 4
Ed.: CDS 9, nr 567


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów