Rozmiar: 15909 bajtów

- 214 -

1397, 26 I (VII Kalendas Februarii pontificatus nostri anno octavo),
Rzym (Rome)

Papież Bonifacy [IX] (Bonifatius) nadaje Błażejowi zwanemu Wilk (Blasius dictus Lupus) pełnomocnictwo do rozstrzygnięcia sporu.

Insert w instrumencie notarialnym z 1402. 18 IV, łac., perg.
APOpole, Am Nysa, nr 91


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym ¦l±sku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcj± Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów