Rozmiar: 15909 bajtów

- 216 -

1397, 1 V (am sinte Philippi und Jacobi tage)

Jan i Mikołaj książęta opawsko-raciborscy (Johanns und Niclas herczogen zu Troppaw und Rathibor) nadają mistrzowi Henrykowi (meistir Heynrichen) las nad Kłodnicą (Klodnicz) koło Śmiłowic (Smylowicz) wraz z prawem budowy kuźnicy [żelaza] (smedewerg) w Liebenau (Alt Hammer), dworu, folwarku i karczmy, młyna zbożowego, tartaku i folusza oraz założenie wsi na prawie niemieckim.

Świadkowie: Waniek starosta książęcy (Wanko unser hewtmann), Wernek (Wernko) Scheliga, Drischer von Hermsdorff, Urban z Orzesza (Urban von Orzesche) i Otto ze Zgonia (Otto von Zgoyn).

Or. niem., perg. 360 x 215 + 35
Na zielonym sznurze pieczęć herbowa księcia Mikołaja oraz ślad po drugiej pieczęci
Pszcz., Arch. Ks. Pszcz. II-4
Ed.: Zivier, E.: Zur ältesten Geschichte s. 512-514
CDS 20, s. 63-64, nr 156
Uw.: Regest umieszczony został pod błędną datą roczną. W rzeczywistości dokument ten został wydany 1 V 1394 r. (zob. nr 203 a)


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów