Rozmiar: 15909 bajtów

- 224 -

[1389-1399 Olomouc]

Ješek Puška z Kunštátu, komorník (Jesco Puska de Cunstat camerarius), a Sulik z Konice, sudí zemského práva moravského (Sulico de Konycz czudarius), dávají zemskému právu krnovskému naučení v záležitosti dluhu knížete Mikuláše [III.] (herczog Niclas) nejmenovanému židovi a v záležitosti stáří nejmenovaného chlapce.

Or. něm., pap. 210 x 210
Pritištěna poškozená pečeť Sulika z Konice
ZA, AS, inv. č. 405, sign. A XVÍII-34
Reg.: Regesta Venceslai IV., č. 723, s. 304


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów