Rozmiar: 15909 bajtów

- 227 -

1400, 19 IV (feria secunda ante festum sancti Georgii), Brzeg (Brege)

Henryk ks. śląski, pan Brzegu (Henricus dux Slezie dominus Bregensis) oświadcza, że Franciszek (Franciscus) Cunradi mieszczanin brzeski (civis Bregensis) ofiarował dominkanom w Brzegu 3 grzywny rocznego czynszu.

Świadkowie: Luter (Lewtar) de Schellendorff, Tomasz (Thammo) Monsterberg, Jan (Johannes) Quos, Mikołaj (Nicolaus) Rassilwicz, Henryk (Henricus) Schynfeld, Jan (Johannes) Unrechti, Henryk (Henricus) Schorgast notariusz książęcy (noster notarius).

Kopia z XV wieku, łac., pap. 215 x 305
APOpole, Am Brzegu, sygn. tymcz. 21
Reg.: CDS 9, nr 900


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów