Rozmiar: 15909 bajtów

- 233 -

[ok. 1400]

Jakub (Jacop) Man wnosi przed radę nyską (ratman czu der Nise) skargę przeciw Michałowi Schneider (Mychil Snyder) i jego synowi Mikołajowi (Niclos) z powodu niezapłacenia mu za wykonaną pracę.

Or. niem., pap. 226 x 153
Ślad po pieczęci
APOpole, Am Nysa, nr 77
Reg.: CDS 36, nr 85


Uniwersytet Wrocławski, Zemski Archiv w Opave, Archiwum Państwowe w Opolu, Archiwum Państwowe w Katowicach - Regesty dokumentów przechowywanych na Górnym Śląsku - tom I (do 1400 roku) - opracował zespół pod redakcją Antoniego Barciaka i Karla Müllera - Wrocław Opava 2004Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów