[Rozmiar: 179779 bajtów]

W wydanych w latach 1848 - 1867 w Nürnberg 13 tomach "Wappenbuch der Königlichen, Grossherzoglichen und Herzoglich Sächsischen Staaten" zamieszczono 1270 herbów szlachty saksońskiej, której wiele rodów zamieszkiwało tereny Śląska. Część herbów publikowana była wielokrotnie w kolejnych tomach.
Po odrzuceniu tych powtarzających się, w niniejszej publikacji elektronicznej prezentuję 1209 herbów. Są one ułożone zarówno alfabetycznie jak i chronologicznie.


In ausgegebenen in Jahren 1848 - 1867 in Nürnberg 13 Bänden "Wappenbuch der Königlichen, Grossherzoglichen und Herzoglich Sächsischen Staaten" wurden 1270 Wappen von Sächsischen Adel veröffentlicht, den viele Adelsgeschlechte bewohnten Schlesien. Ein Teil von den Wappen wurde in folgenden Bänden veröffentlicht.
Nach dem aussortieren kann ich dieser Publikation 1209 Wappen präsentieren. Die sind sowohl alphabetisch als auch chronologisch geordnet.