Plan Groszowic

[Rozmiar: 67582 bajtów]

Opracowano na podstawie interaktywnego planu Opola[Rozmiar: 67688 bajtów]

Wprawdzie nie jest to plan Groszowic ale mapa Opola i okolic z 1904 roku, gdzie również uwidocznione s± Groszowice.


[Rozmiar: 55266 bajtów]

Fragment mapy Opole i okolice z 1904 roku z widocznymi tylko Groszowicami.


[Rozmiar: 60576 bajtów]

Plan Groszowic z połowy lat trzydziestych ubiegłego wieku.Aby plan powiększyć, kliknij myszk± na niego, a ukaże się na osobnej karcie.


Ulice Groszowic w połowie lat trzydziestych XX wieku.
Augustyna – Oder Str.
Bassego – Feld Str.
Brzegowa-Przewozowa – Ufer Str.
Buhla – Kirch Str.
Czogały – Teich Str.
Dunikowskiego – Fabrik Str.
Gabriela – Mühlgasse
Glogego – Quer Str.
Gorzołki – Prondzynski Str.
Gozdek – Auen Str.
Grzonki – Schützen Str.
Jana – Johannes Str.
Józefa – Josef Str.
Katarzyny – Katharinen Str.
O¶więcimska – Krappitzer Str.
Pampucha – Rosenweg
Piaskowa – Sand Str.
Piastów – Piasten Str.
Planetorza – Friedhof Str.
Podborna – Eichendorf Str.
Podmiejska – Am Kuschellenberg
Popiełuszki – Oppelner Str.
Przelotowa – Malsdorf Ausbauten
Przeskok – Grudenen Str.
Rudzkiego – Hindenburg Str.
Rzeczna – Bach Str.
Smolki – Wald Str.
¦rednia – Mittelweg
¦wierzego – Flur Str.
Traugutta-Frankiewicza – Gross-Strehlitzer Str.


[Rozmiar: 59570 bajtów]

Groszowice w 1936 r. - fragment mapy wojskowej.


[Rozmiar: 57071 bajtów]

Groszowice w 1941 r. - fragment mapy wojskowej.


[Rozmiar: 28534 bajtów]

Zdjęcie lotnicze Groszowic i okolic z 26 stycznia 1945 roku.

[Rozmiar: 32873 bajtów]

Zdjęcie lotnicze Groszowic i okolic niedatowane - wykonane w lutym 1945 roku.

[Rozmiar: 53387 bajtów]

Zdjęcie lotnicze Groszowic z 19 lutgeo 1945 roku.

[Rozmiar: 42078 bajtów]

Zdjęcie lotnicze Groszowic oraz Maliny z 19 lutego 1945 roku.

[Rozmiar: 35621 bajtów]

Zdjęcie lotnicze Nowej Wsi Królewskiej i czę¶ci Groszowic z 19 lutego 1945 roku.

[Rozmiar: 38956 bajtów]

Zdjęcie lotnicze Opola oraz okolic z widocznymi Groszowicami z 20 lutego 1945 roku.

[Rozmiar: 44091 bajtów]

15 Kwietnia 1944 roku lotnicy brytyjscy w trakcie jednego z lotów zwiadowczych zrobili m.in. zdjęcie Groszowic i Folwarku. Na stronie dzięki uprzejmo¶ci Rudolfa Zmarzlego zamie¶ciłem fragment zdjęcia pokazuj±cy jedynie Groszowice. Oryginalne zdjęcie można ogl±dać na stronie: www.folwark.de. Je¶liby Państwo chcieli poogl±dać Groszowice ale w większej rozdzielczoći, to proszę klikn±ć tutaj.[Rozmiar: 91797 bajtów]

Zdjęcie Groszowic zrobione z satelity w 2007 roku.
Na powiększonej mapie umieszczone s± obiekty w Groszowicach, zarówno te istniej±ce jak i te, których już dzisiaj nie ma.Strona PSP nr 24 Galeria zdjęć klasowych PSP nr 24 Dokumenty ¦l±ska