Żelowice

Żelowice, gm. Kondratowice, pow. Strzelin - Silbitz, Gem. Kurtwitz, Kr. Strehlen.

Silwitz mit dem selbigen Revier - Pałac z założeniem parkowym, widok z lotu ptaka

Pałac z założeniem parkowym, widok z lotu ptaka