Alfabetyczny spis (książka adresowa) dóbr szlacheckich w państwie pruskim zawiera prawie dziesięć tysięcy nazwisk szlachty pruskiej z czego "wyłowiłem" ponad 900 nazwisk szlachty bądź to śląskiej, bądź posiadającej na terenie Śląska swoje posiadłości w połowie XIX wieku. Miejscowości podane poniżej nazwisk nie stanowią całości ich dóbr a są jedynie ich siedzibami.
W pierwotnym stanie przekazuję nazwy miejscowości jedynie w języku niemieckim ale pracuję obecnie nie tylko nad ich spolszczeniem lecz dodaniem, o ile to będzie możliwe także i herbów. Nie chciałem i nie będę nigdy konkurować z najlepszym znawcą szlachty śląskiej i ich herbów, panem Romanem Sękowskim, ale chciałbym zaznaczyć że prawie połowa nazwisk występujących w tym spisie nie została ujęta w Jego wielotomowej pracy. Może dlatego, że szlachta ta w większości posiadła swoje dobra po sekularyzacji dóbr kościelnych i nie była nigdy ujmowana w sztandarowych opracowaniach dotyczących szlachty śląskiej.
Traktuję moje opracowanie jako aneks do ogólnego spisu szlachty śląskiej.

[Rozmiar: 34965 bajtów]