Kalckreuth Alfred Kurt Graf v.

Siegersdorf – Freistadt
Schönbrunn – Freistadt
Ober-Zyrus – Freistadt
Döringau – Freistadt
Nettschütz – Freistadt

Kalckreuth v.

Stensch II – Züllichau-Schwiebus

Kalckreuth Adolph v.

Dietzdorf – Neumarkt

Kamptz v.

Schlatzmann – Glogau

Kamptz Eduard v.

Nieder-Harpersdorf – Goldberg-Hainau

Kardorf v.

Wabnitz – Oels

Karstedt Karl Otto Sigismund v.

Nieder Gläsersdorf – Lüben
Hummel – Lüben

Karstedt v.

Gross Tschacksdorf – Sorau

Katzeler Ludwig v.

Nistitz – Steinau

Keller Frhr. v.

Heidau – Wohlau

Keller Friedrich Ludwig v.

Kniegnitz – Lüben

Keltsch Otto v.

Kurzwitz – Oels

Keltsch Julius v.

Skarsine – Trebnitz

Kern Albert v.

Leipe (1664) – Grottkau

Kessel Georg v.

Raacke – Oels
Pischkawe – Oels

Kessel Hedwig v.

Ober-Glauche (1640) – Trebnitz

Kessel Eugen Gustav v.

Zeisdorf – Sprottau

Kessel v.

Leschkowitz – Glogau

Kleist-Zützen Grafen v.

Beesgen mit Döbern – Guben
Tschernowitz – Guben
Lazisk – Pless

Klinguth Frau v.

Gr. Jamno – Sorau

Klinkowström Ernst Karl Thurn v.

Drehnow – Grünberg

Klitzing Adolph v.

Kolzig – Grünberg

Klitzing Emil v.

Nieder-Gläsersdorf – Lüben
Hummel – Lüben

Knobelsdorff Ernst Friedrich Wilhelm v.

Lättnitz – Grünberg

Knobelsdorff Arthur v.

Buchelsdorf – Grünberg
Schloin (alter Besitz) – Grünberg

Knobelsdorff Erdmann v.

Zwippendorf – Sorau

Knobelsdorff Marie v. - geb. v. Zschock

Wutschdorf – Züllichau-Schwiebus

Knobelsdorff Freiin v.

Klein-Pogul – Wohlau

Köckritz Karl Fr. Otto Sigismund frhr. v.

Gr.-Sürchen (alter Besitz) – Wohlau
Kniegwitz – Neumarkt
Leipnitz (alter Besitz) – Wohlau
Pathendorf – Wohlau
Thiergarten – Wohlau

Köckritz Friedrich v.

Kosemitz – Nimptsch

Köckritz v.

Jagatschütz – Trebnitz

Köckritz Ludwig v.

Mondschütz – Wohlau

Kölichen Ernst v.

Kittlitz-Treben – Bunzlau
Alt-Oels – Bunzlau
Urbans-Treben – Bunzlau

Kölichen Heinrich v.

Kroischwitz – Bunzlau

Kölichen v.

Siegendorf – Goldberg-Hainau

Köller Ernst Frhrn. v.

Altwasser – Glogau
Gr.-Gräditz – Glogau
Köben – Steinau

König Oswald v.

Mosurau – Kosel

Königsdorf Graf v.

Lohe (alter Besitzer) – Breslau
Bettlern (alter Besitzer) – Breslau
Triebusch – Guhrau

Köthen v.

Grabow – Sorau

Kolowrat Graf v.

Hoschütz (Antheil) – Ratibor

Kopp v.

Rudolphsbach – Liegnitz

Koppy Wilhelm Frhr. v.

Ober-Ecke (alter Besitz) – Strehlen
Krain – Strehlen

Koppy Richard Frhr. v.

Jacobsdorf (alter Besitz) – Falkenberg
Kleuschnitz (alter Besitz) – Falkenberg

Korckwitz Heinrich v.

Kummelwitz (alter Besitz) – Münsterberg

Koschembahr Gebr. Otto u. Benno v.

Türpitz – Strehlen

Koschembahr v. Geschwister Marie, Sophie und Oswald

Lederose – Striegau

Koschützki Alfred Karl Friedrich v.

Gr.-Wilkowitz – Beuthen

Koschützki Adalbert Wilh. v.

Kempczowitz – Beuthen

Kościelska Elisabeth v.

Ponoschau – Lublinitz

Kospoth Ludwig August Gottlieb Karl Graf v.

Briese – Oels
Hönigern – Oels
Kritschen – Oels
Krompusch – Oels
Mittel-Mühlatschütz – Oels
Zantoch – Oels

Kospoth Siegfried Graf v.

Buhrau – Sagan
Freiwaldau – Sagan
Klix – Sagan
Rädel – Sagan
Zeissau – Sagan

Kospoth Gotthelf Erdmann Lebrecht Graf v.

Halbau (Herrschaft) – Sagan
Halbau (schlesisch) – Sagan

Koszutsky Joseph Robert v.

Gr.-Tschunkawe – Militsch-Trachenberg
Schwiebedawe - Militsch-Trachenberg

Kottwitz Leopold Frhr. v.

Boyadel (alter Besitz) – Grünberg

Kottwitz Hans Adolph Frhr. v.

Gr.-Lesen Grünberg
Läsgen – Grünberg

Kottwitz Reinhold v.

Nieder-Langheinersdorf – Sprottau

Kottwitz v.

Strega – Guben

Kottwitz Jenny, verw. Freiin v. - geb. v. Wever

Kossar – Krossen
Kuckädel – Krossen

Kracht Aug. Fr. v.

Zelz – Sorau

Kräwel Friedrich v.

Bresa – Neumarkt

Kraker v. Schwarzenfeldt Eduard

Bogenau – Breslau
Gr.-Sürding – Breslau

Küster Karl Gustav Ernst v.

Lomnitz (Majorat) – Hirschberg
Hohen-Liebenthal – Schönau

Kutschenbach v. (v. Kutzschenbach)

Gr.-Breesen – Guben