Kolej


Może na początek trochę historii. Otóż w roku 1836 nastąpiła inicjatywa budowy Kolei Górnośląskiej z Wrocławia na Górny Śląsk ku granicy austriackiej, a w roku 1839 uzyskano koncesję na budowę linii kolejowej łączącej Górny Śląsk z Wrocławiem przez Towarzystwo Kolei Górnośląskiej i wytyczono trasę tej kolei od Wrocławia przez Opole - Koźle - Gliwice do Mysłowic na granicy zaborów pruskiego i austriackiego. Siedem lat później bo w roku 1846 ukończeno budowę Kolei Górnośląskiej z Wrocławia do Mysłowic. Od tej pory kolej systematycznie modernizowano, zwiększała się liczba przewozów zarówno pasażerskich jak i towarowych. Już po II wojnie światowej bo w roku 1960 oddano do eksploatacji zelektryfikowane połączenie Gliwice - Opole - Wrocław. W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła drastycznie maleć ilość przewozów koleją. Nastąpiła również restrukturyzacja PKP. Wiele obiektów kolejowych straciło znaczenie i zaczęło zamieniać się w ruinę. Tak też się stało w Groszowicach. Zamknięto wagonownię, niepotrzebna stała się infrastruktura w postaci wież ciśnień czy innych urządzeń a także stołówki pracowniczej, budynek dworca kolejowego praktycznie stał się niepotrzebny. To co zostało przedstawiam na poniższych fotografiach, łącznie z budynkami, gdzie kiedyś mieszkali sami kolejarze.[Rozmiar: 21593 bajtów]               [Rozmiar: 14656 bajtów]

[Rozmiar: 22511 bajtów]               [Rozmiar: 20235 bajtów]

[Rozmiar: 16153 bajtów]               [Rozmiar: 16044 bajtów]

[Rozmiar: 20420 bajtów]               [Rozmiar: 18503 bajtów]

[Rozmiar: 22970 bajtów]

Budynek dworca kolejowego[Rozmiar: 17640 bajtów]               [Rozmiar: 20163 bajtów]

[Rozmiar: 19444 bajtów]               [Rozmiar: 18061 bajtów]

[Rozmiar: 20067 bajtów]               [Rozmiar: 19152 bajtów]

Nastawnie kolejowe[Rozmiar: 15551 bajtów]

Trakcja elektryczna[Rozmiar: 19594 bajtów]               [Rozmiar: 22398 bajtów]

Zabudowania wagonowni[Rozmiar: 21040 bajtów]               [Rozmiar: 20902 bajtów]

[Rozmiar: 14418 bajtów]  [Rozmiar: 14146 bajtów]  [Rozmiar: 14961 bajtów]  [Rozmiar: 14895 bajtów]

[Rozmiar: 24917 bajtów]               [Rozmiar: 21315 bajtów]

Wieże ciśnień[Rozmiar: 20008 bajtów]               [Rozmiar: 19946 bajtów]

Budynek dawnej stołówki pracowniczej[Rozmiar: 16149 bajtów]

[Rozmiar: 18521 bajtów]               [Rozmiar: 21331 bajtów]

[Rozmiar: 18837 bajtów]               [Rozmiar: 24853 bajtów]

[Rozmiar: 23455 bajtów]

[Rozmiar: 18221 bajtów]               [Rozmiar: 22129 bajtów]

Bloki kolejoweStrona PSP nr 24 Galeria zdjęć klasowych PSP nr 24 Dokumenty Śląska