W roku 1295 książę Bolesław I, za zgodą biskupa Jana III z Wrocławia, postanowił przy kościele kolegiackim w Opolu utworzyć nowe probostwo. Pod datą 1306 r. figuruje imię pierwszego, znanego nam proboszcza w Groszowicach - Radosława. Jednak pierwsza wzmianka o przynależności parafii do archiprezbiteriatu Strzelec Opolskich pochodzi z 1376 r. Na miejscu dawnego kościoła, rozebranego w 1881 r., zbudowano nowy, którego poświęcenia dokonano 15 paĽdziernika 1883 r. Pierwszym jego proboszczem został ksiądz Jakub Stuchly. Po nim w 1888 r. parafię objął ksiądz Juliusz Sdralek z Rogowa, a od 1 października 1901 r. funkcję tę sprawował, powołany przez kardynała Jerzego Koppa z Wrocławia, ksiądz Franciszek Rudzki. W wyniku ciągłych nacisków władz niemieckich księdzu Rudzkiemu odebrano prawo pełnienia obowiązków duchownego w Groszowicach a nowym proboszczem, wprowadzony został w 1926 r. przez prałata Josefa Kubisa z Opola, ksiądz Franciszek Haase. W roku 1957 proboszczem zostaje ksiądz Antoni Liszka, który pełni tę funkcję do 1970 r. Kolejnym proboszczem mianowany zostaje ksiądz Wojciech Skrobocz, wielki budowniczy okolicznych kościołów, którego nagła śmierć w 2004 r. zasmuciła wszystkich parafian. Po Jego śmierci proboszczem mianowany zostaje ksiądz Norbert Dragon, który piastuje tę funkcję obecnie.Rok 1687

W 1687 roku wieś Groszowice miała kościół murowany. Najświętszy Sakrament przechowywano czysto w tabernakulum głównego ołtarza w srebrnym cyborium złoconym. Postacie eucharystyczne odnawiano co dwa tygodnie. Lampka nie płonęła. Klucz do tabernakulum trzymano w szafce zakrystii, do której miał swobodny dostęp nauczyciel. Polecono więc mieć klucz pod opieką wikariusza.
Parafianie tutejsi byli katolikami. Kolatorem kościoła był prałat-kustosz z kolegiaty opolskiej.
Odprawianie Mszy świętej rozpoczynano o godzinie 8-mej. Polskie kazanie wygłaszano w czasie Mszy świętej śpiewanej.
Nauki katechizmu dotychczas w tym kościele prawie nie było lub bardzo rzadko. Dopiero za ówczesnego wikariusza katechizacja odbywała się w niedziele po południu w okresie od Wielkanocy do św. Michała.
W parafii groszowickiej dzwoniono trzy razy w ciągu dnia na Anioł Pański. Odmawiano litanie i kontynuowano dzwonienie przeciw Turkom.
Proboszczem w Groszowicach był ks. Paweł Schidlowsky, kanonik kolegiaty opolskiej, który spełniał duszpasterstwo tutejsze przy pomocy wikariusza, ks. Jana Gwiasdę, święconego w Nysie w 1686 roku.Rok 1696-1697

Wieś Groszowice miała kościół murowany, w roku 1681 całkowicie odnowiony. Zakupiono też nową ambonę i umieszczono po stronie ewangelii dzięki funduszom ofiarowanym przez karczmarza z Przywor Macieja Pedewitza. Konfesjonał ulokowano po stronie lekcji przy głównym ołtarzu.
Najświętszy Sakrament przechowywano w tabernakulum głównego ołtarza w srebrnym cyborium złoconym. Jego renowację przeprowadzał duszpasterz co dwa tygodnie. Do kościoła tutejszego należały cztery wioski.
Proboszczem w Groszowicach w 1697 roku był ks. Jan Krzysztof Drewnak, Ślązak z Zarzecza w powiecie Olesno. Liczył on wówczas 37 lat życia. Filozofię i teologię studiował w Ołomuńcu. Został wyświęcony na kapłana przez biskupa sufragana Jana Józefa Breunera na tytuł Alumnatu Ołomunieckiego.
Duszpasterz ten posiadał skromną bibliotekę, a w niej między innymi Sermones Nicolai de Blony.
Nauczyciel Jan Gloss nie miał tu młodzieży do nauki.

  • Materiały odnośnie lat 1687 i 1696-97 pochodzą z opracowania bpa Wincentego Urbana - Z dziejów duszpasterstwa katolickiego w archidiakonacie opolskim i głogoskim w czasach nowożytnych - Warszawa 1975Rok 1750

W słynnej Topographii F. B. Wernhera, w tomie poświęconym między innymi księstwu opolskiemu, znajduje się rycina poprzedniego kościoła w Groszowicach.

[Rozmiar: 15808 bajtów]

Rok 1841

W 1841 roku proboszczem był ks. Braschke.Rok 1875

Plany i rysunki kościoła parafialnego z 1875 roku według litografii z Muzeum Architektury w Berlinie.

[Rozmiar: 13519 bajtów]     [Rozmiar: 14197 bajtów]

[Rozmiar: 12929 bajtów]     [Rozmiar: 12682 bajtów]

[Rozmiar: 13294 bajtów]     [Rozmiar: 13285 bajtów]

[Rozmiar: 10196 bajtów]          [Rozmiar: 11034 bajtów]          [Rozmiar: 11545 bajtów]

Rok 1912

W Monachium zakupiono dwie figury: św. Anny i św. Wincentego a Paulo.


Rok 1918

[Rozmiar: 12809 bajtów]

Dzień I Komunii Zofii Witola


Rok 1925

[Rozmiar: 12334 bajtów]

Ślub Rozalii Piechaczek i Karola Sceplik


Rok 1927

[Rozmiar: 9884 bajtów]

Dzień I Komunii Pawła Loch


Rok 1928

[Rozmiar: 14051 bajtów]

Dzień I Komunii Klary Gardalla, obecnie Okos.Rok 1931

[Rozmiar: 10623 bajtów]

Dzień I Komunii Anny Malossek


Rok 1936

[Rozmiar: 14767 bajtów]

Rok 1938

[Rozmiar: 13854 bajtów]

Dzień I Komunii Cecylii Giesa, obecnie Kwestarz.


Lata trzydzieste

[Rozmiar: 13888 bajtów]

Szopka w kościele parafailnym w latach trzydziestych.Rok 1941

[Rozmiar: 15971 bajtów]

Ksiądz Franciszek Rudzki w swoim ogrodzie


Rok 1942

[Rozmiar: 12736 bajtów]

Dzień I Komunii Heleny Piechota, obecnie Kostrzewa


[Rozmiar: 17215 bajtów]

Dzień I Komunii Herberta i Gerharda Piechota


[Rozmiar: 11125 bajtów]

Dzień I Komunii Marty Giesa


Rok 1944

[Rozmiar: 12285 bajtów]          [Rozmiar: 15802 bajtów]

Dzień I Komunii Cecylii Piechota, obecnie Skrzpczyk


[Rozmiar: 12781 bajtów]          [Rozmiar: 12537 bajtów]

Dzień I Komunii Stefani Gawol


Rok 1948

[Rozmiar: 12975 bajtów]

Dzień I Komunii Ernesta Franczok


Rok 1951

[Rozmiar: 10425 bajtów]

Dzień I Komunii Urszuli Palmer


[Rozmiar: 19434 bajtów]               [Rozmiar: 19073 bajtów]

Pielgrzymka z Groszowic na Górę św. Anny


1952

[Rozmiar: 13190 bajtów]

Proboszcz ks. Franciszek Haase w otoczeniu franciszkanów.


1953

[Rozmiar: 13625 bajtów]

Ksiądz Bartoszek w otoczeniu ministrantów.


Rok 1954

[Rozmiar: 10987 bajtów]

Ksiądz proboszcz Dziekan Radca Franciszek Haase.


Rok 1955

[Rozmiar: 12998 bajtów]

Dzień I komunii Krystyny Siekierka. Obok stoi jej ciocia Helena Siekierka

[Rozmiar: 13519 bajtów]

Procesja Bożego Ciała


[Rozmiar: 14752 bajtów]

Ślub Hilarii Kozub i Jerzego Sceplik


Rok 1956

[Rozmiar: 13043 bajtów]     [Rozmiar: 12097 bajtów]

Wystrój kościoła na uroczystość 50-lecia kapłaństwa a na zdjęciu obok ks. proboszcz Franciszek Haase z wikariuszem Rozwadowskim oraz dziećmi

[Rozmiar: 13693 bajtów]

Ksiądz proboszcz w otoczeniu parafian oraz zaproszonych gości

[Rozmiar: 15287 bajtów]     [Rozmiar: 14181 bajtów]

Jubileusz 50-lecia kapłaństwa ks. Franciszka Haasego. Obok jubilata siedzi ks. infułat Emil Kobierzycki, administrator ordynariatu Śląska Opolskiego. Na zdjęciu obok ks. Dziekan Radca Franciszek Haase wychodzi z kościoła w otoczeniu księży.


[Rozmiar: 11930 bajtów]

Wikariusze tutejszej parafii - Kuboń i Rozwadowski

[Rozmiar: 10621 bajtów]     [Rozmiar: 12939 bajtów]

[Rozmiar: 14586 bajtów]     [Rozmiar: 12224 bajtów]

100 lat obecności kopii obrazu Matki Boskiej Piekarskiej w kościele parafialnymRok 1957

[Rozmiar: 11406 bajtów]     [Rozmiar: 13110 bajtów]

[Rozmiar: 7993 bajtów]     [Rozmiar: 7876 bajtów]

[Rozmiar: 8262 bajtów]     [Rozmiar: 15889 bajtów]

[Rozmiar: 13967 bajtów]      [Rozmiar: 16451 bajtów]

Luty - Msza oraz pogrzeb zmarłego proboszcza ks. Franciszka Haasego


[Rozmiar: 12799 bajtów]     [Rozmiar: 15315 bajtów]

Dzień I komunii


[Rozmiar: 4698 bajtów]

Procesja Bożego Ciała. Apolonia Piechota (pierwsza z lewej), Dorota i Cecylia Jończyk, Anna Ślenzog, Elżbieta Piechota (pierwsza z prawej), Krystyna Pasoń.


[Rozmiar: 14131 bajtów]

Dożynki parafialneRok 1958

[Rozmiar: 13460 bajtów]

Ksiądz proboszcz Antoni Liszka.


[Rozmiar: 11565 bajtów]          [Rozmiar: 10310 bajtów]

Dzień I komunii Ireny Sieroń, obecnie Figura oraz Agnieszki Wolny, obecnie Puscz.


[Rozmiar: 16913 bajtów]

Dzień I komunii.


[Rozmiar: 11307 bajtów]          [Rozmiar: 10745 bajtów]
[Rozmiar: 15790 bajtów]     [Rozmiar: 15662 bajtów]

5 czerwiec - Procecja Bożego Ciała - obraz z Maliny, Matka Boska z Dzieciątkiem z Groszowic


[Rozmiar: 14654 bajtów]

Dożynki parafialne.


[Rozmiar: 12652 bajtów]

Ślub Ruty Stateczny i Alfreda Helssener z Grudzic. Wokół ołtarza widoczne malowidła, które pod koniec lat sześćdziesiątych zostały zlikwidowane wraz z innymi, na polecenie ówczesnego proboszcza ks. Liszki.

[Rozmiar: 11355 bajtów]     [Rozmiar: 14167 bajtów]

Ślub Hildy Waldner i Paula Giesa.


Rok 1959

[Rozmiar: 13645 bajtów]

Dzień I Komunii Urszuli Froehlich, obecnie Witola


[Rozmiar: 16848 bajtów]

Ślub rodziny Mika


[Rozmiar: 13258 bajtów]

Procesja Bożego Ciała


[Rozmiar: 11352 bajtów]

Ksiądz Wojciech Skrobocz[Rozmiar: 15789 bajtów]     [Rozmiar: 14541 bajtów]

Dozynki parafialne.Lata 50-te

[Rozmiar: 11010 bajtów]

Widok kościołaRok 1960

[Rozmiar: 17662 bajtów]

Wycieczka parafialna z ks. Wojciechem Skroboczem do Krakowa

Procesja Bożego Ciała.


[Rozmiar: 13776 bajtów]     [Rozmiar: 13778 bajtów]

[Rozmiar: 15477 bajtów]     [Rozmiar: 15863 bajtów]

[Rozmiar: 13459 bajtów]     [Rozmiar: 14816 bajtów]

[Rozmiar: 12974 bajtów]     [Rozmiar: 14818 bajtów]

[Rozmiar: 15262 bajtów]     [Rozmiar: 14666 bajtów]

[Rozmiar: 12970 bajtów]     [Rozmiar: 13297 bajtów]


[Rozmiar: 16353 bajtów]

Pielgrzymka na Górę św. Anny. Ministranci: od lewej Ginter Muszol, Jerzy Kiełbasa i Józef Okos.


Rok 1961

[Rozmiar: 18843 bajtów]

Procesja Bożego ciała.Rok 1962

[Rozmiar: 12515 bajtów]

Dzień I Komunii


[Rozmiar: 15321 bajtów]

Młodzież z ks. Rudkiem.Rok 1963

[Rozmiar: 12332 bajtów]

Ślub kościelny Heleny Gordzielik i Manfreda ŻurRok 1965

[Rozmiar: 15267 bajtów]     [Rozmiar: 13599 bajtów]

[Rozmiar: 12038 bajtów]     [Rozmiar: 14053 bajtów]

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej CzęstochowskiejRok 1967

[Rozmiar: 15205 bajtów]

Dożynki parafialne.

[Rozmiar: 10528 bajtów]          [Rozmiar: 12316 bajtów]

[Rozmiar: 13146 bajtów]     [Rozmiar: 13016 bajtów]

75-lecie konsekracji nowego kościołaRok 1968

[Rozmiar: 16468 bajtów]

Dzień I Komunii przed kościołem.


[Rozmiar: 16828 bajtów]

Poświęcenie trzech dzwonów naszego kościoła parafialnego.Rok 1969

[Rozmiar: 10258 bajtów]

Ksiądz proboszcz Antoni Liszka

[Rozmiar: 15139 bajtów]

Procesja Bożego Ciała. W drugim rzędzie Marianek pierwsza od prawej Aniela Sieroń, natomiast druga to Stefania Kurpierz. A spośród dzieci I-komunijnych widoczne są m.in. Helga Hadrian oraz Ewa Koch.Lata sześćdziesiąte

[Rozmiar: 13034 bajtów]

Pielgrzymka parafialna na Górę św. Anny.


[Rozmiar: 13675 bajtów]

Na schodach przed bazyliką podczas pielgrzymki na Górę św. Anny


Rok 1970, paĽdziernik

[Rozmiar: 15257 bajtów]          [Rozmiar: 12860 bajtów]

Msza pogrzebowa ks. Antoniego Liszki.Rok 1975

[Rozmiar: 26320 bajtów]

Msza prymicyjna ks. Jana WideryLata siedemdziesiąte

[Rozmiar: 13648 bajtów]

Pilegrzymka parafialna z Groszowic, Maliny i Grudzic na Górę św. Anny z okazji obchodów kalwaryjskichRok 1980

[Rozmiar: 11823 bajtów]

Dzień I Komunii ŚwietejRok 1981

[Rozmiar: 11314 bajtów]

Dzień I komunii świętejRok 1982

[Rozmiar: 15620 bajtów]

Ksiądz Wojciech Skrobocz odprawia mszę pierwszokomunijną.


[Rozmiar: 13774 bajtów]     [Rozmiar: 16687 bajtów]

Dzień I komunii świętej


[Rozmiar: 9435 bajtów]

Rok 1983

[Rozmiar: 14305 bajtów]     [Rozmiar: 14983 bajtów]

Msza pierwszokomunijnaLata 80-te

[Rozmiar: 12181 bajtów]

Wnętrze kościołaRok 1995

Peregrynacja obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej


[Rozmiar: 14773 bajtów]               [Rozmiar: 11339 bajtów]               [Rozmiar: 14900 bajtów]

[Rozmiar: 16340 bajtów]     [Rozmiar: 19129 bajtów]

[Rozmiar: 8894 bajtów]     [Rozmiar: 8047 bajtów]

[Rozmiar: 9564 bajtów]     [Rozmiar: 9108 bajtów]

[Rozmiar: 16021 bajtów]

Rok 1998

[Rozmiar: 11749 bajtów]            [Rozmiar: 11620 bajtów]            [Rozmiar: 12462 bajtów]

[Rozmiar: 11945 bajtów]               [Rozmiar: 11860 bajtów]

[Rozmiar: 18154 bajtów]

Rok 1999

[Rozmiar: 12203 bajtów]     [Rozmiar: 11768 bajtów]

[Rozmiar: 11345 bajtów]

Wspólnota Franciszkańskiego Zakonu Świeckiego u siostr Franciszkanek Szpitalnych przy ul. ks. PopiełuszkiRok 2002

[Rozmiar: 13362 bajtów]     [Rozmiar: 12499 bajtów]

[Rozmiar: 11875 bajtów]

Spotkanie z okazji Dnia Chorych w salce parafialnej zorganizowane przez Franciszkański Zakon Świecki i ks. proboszczaRok 2003

[Rozmiar: 13331 bajtów]     [Rozmiar: 12528 bajtów]

[Rozmiar: 12219 bajtów]     [Rozmiar: 12898 bajtów]

Spotkanie z okazji Dnia Chorych w salce parafialnej zorganizowane przez Franciszkański Zakon Świecki i ks. proboszczaRok 2004

[Rozmiar: 14213 bajtów]

13 - 14 04 2004 - Uroczystości pogrzebowe księdza Radcy Duchownego Wojciecha Skrobocz - proboszcza Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach - galeria zdjęć

14 04 2004 - Uroczystości pogrzebowe księdza Radcy Duchownego Wojciecha Skrobocz - proboszcza Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach - widziane oczami tragicznie zmarłego Oswalda Smandzik - Galeria zdjęćRok 2005

[Rozmiar: 12128 bajtów]

Msza św. prymicyjna ks. Piotra Janaszczyka
Zobacz galerię


[Rozmiar: 11146 bajtów]     [Rozmiar: 11766 bajtów]

[Rozmiar: 13241 bajtów]     [Rozmiar: 12679 bajtów]

[Rozmiar: 12517 bajtów]     [Rozmiar: 13256 bajtów]

[Rozmiar: 12932 bajtów]     [Rozmiar: 12697 bajtów]

Poświęcenie nagrobka zmarłego księdz proboszcza Wojciecha Skrobocz

[Rozmiar: 11816 bajtów]

Msza św. pożegnalna ks. wikarego Rafała Siekierki
Zobacz galerię

[Rozmiar: 12418 bajtów]     [Rozmiar: 12140 bajtów]

[Rozmiar: 12124 bajtów]     [Rozmiar: 12030 bajtów]

[Rozmiar: 12709 bajtów]     [Rozmiar: 12396 bajtów]

[Rozmiar: 12248 bajtów]     [Rozmiar: 12868 bajtów]

[Rozmiar: 12959 bajtów]

Spotkanie z okazji Dnia Chorych w salce parafialnej zorganizowane przez Franciszkański Zakon Świecki i ks. proboszczaRok 2006

[Rozmiar: 12425 bajtów]     [Rozmiar: 12040 bajtów]

[Rozmiar: 12683 bajtów]     [Rozmiar: 12872 bajtów]

[Rozmiar: 12393 bajtów]     [Rozmiar: 12434 bajtów]

Spotkanie z okazji Dnia Chorych w salce parafialnej zorganizowane przez Franciszkański Zakon Świecki i ks. proboszcza

[Rozmiar: 15748 bajtów]     [Rozmiar: 19000 bajtów]

[Rozmiar: 16485 bajtów]     [Rozmiar: 24402 bajtów]

Rok 2007

[Rozmiar: 12483 bajtów]     [Rozmiar: 12252 bajtów]

[Rozmiar: 12398 bajtów]

Spotkanie z okazji Dnia Chorych w salce parafialnej zorganizowane przez Franciszkański Zakon Świecki i ks. proboszcza

[Rozmiar: 25614 bajtów]     [Rozmiar: 22626 bajtów]

Boże Narodzenie - stajenka w kościele


Rok 2008

[Rozmiar: 24631 bajtów]     [Rozmiar: 24260 bajtów]

20 stycznia - koncert kolęd wykonany przez orkiestrę reprezentacyjną Cementowni "Górażdże".


[Rozmiar: 20960 bajtów]     [Rozmiar: 22669 bajtów]

Boże Narodzenie - stajenka w kościeleRok 2009

[Rozmiar: 20160 bajtów]     [Rozmiar: 21599 bajtów]

[Rozmiar: 21130 bajtów]     [Rozmiar: 22130 bajtów]

[Rozmiar: 19288 bajtów]     [Rozmiar: 20749 bajtów]

[Rozmiar: 22635 bajtów]     [Rozmiar: 21632 bajtów]

[Rozmiar: 22511 bajtów]     [Rozmiar: 21207 bajtów]

11 stycznia - koncert kolęd w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Cementowni "Górażdże".[Rozmiar: 28170 bajtów]

22 - 03 - 2009     Występ chóru Parafii św. Jacka w Opolu pod dyr. Elżbiety Willim
Więcej zdjęć do obejrzenia - tutaj.

Do góry

Rok 2009

W dniu 11 czerwca odbyła się uroczystość Bożego Ciała połączona z procesją mieszkańców Groszowic ulicami do czterech ołtarzy. Zobacz galerię zdjęć. Galeria
W dniu 26 lipca na Osiedlu Metalchem ordynariusz opolski arcybiskup Alfons Nossol dokonał otwarcia a następnie poświęcenia kościoła pod wezwaniem Chrystusa Króla. Podczas konsekracji ks. arcybiskup między innymi wmurował w ołtarz relikwie św. Aurelii, a także namaścił ołtarz i ściany świętymi olejami, robiąc nimi znak krzyża w dwunastu miejscach oraz odmówił modlitwę konsekracyjną. Ogłosił także utworzenie na Metalchemie nowej parafii, której od sierpnia proboszczem będzie ks. Marcin Jakubczyk, dotychczas wikary w Krapkowicach-Otmęcie. Tym samym parafia w Groszowicach zmniejszy się o osiedle Metalchem a także dzielnicę Grotowice.

[Rozmiar: 12708 bajtów]     [Rozmiar: 12447 bajtów]

[Rozmiar: 12190 bajtów]     [Rozmiar: 12508 bajtów]

[Rozmiar: 12208 bajtów]     [Rozmiar: 12241 bajtów]

[Rozmiar: 13202 bajtów]     [Rozmiar: 13278 bajtów]

[Rozmiar: 13584 bajtów]     [Rozmiar: 13108 bajtów]

[Rozmiar: 13352 bajtów]     [Rozmiar: 13383 bajtów]

Zdjęcia z poświęcenia kościoła robione wewnątrz pochodzą ze zbiorów rodzinnych Marii Miszkiel

[Rozmiar: 31060 bajtów]     [Rozmiar: 28847 bajtów]

[Rozmiar: 29466 bajtów]     [Rozmiar: 29502 bajtów]

[Rozmiar: 30443 bajtów]     [Rozmiar: 29575 bajtów]

[Rozmiar: 30524 bajtów]     [Rozmiar: 30434 bajtów]

[Rozmiar: 30488 bajtów]     [Rozmiar: 30074 bajtów]

[Rozmiar: 31175 bajtów]     [Rozmiar: 29787 bajtów]

[Rozmiar: 28126 bajtów]     [Rozmiar: 32292 bajtów]

[Rozmiar: 30626 bajtów]     [Rozmiar: 30570 bajtów]

[Rozmiar: 30196 bajtów]     [Rozmiar: 30093 bajtów]

[Rozmiar: 29654 bajtów]     [Rozmiar: 30958 bajtów]

[Rozmiar: 30345 bajtów]     [Rozmiar: 30553 bajtów]

[Rozmiar: 29476 bajtów]     [Rozmiar: 31342 bajtów]

[Rozmiar: 31847 bajtów]     [Rozmiar: 31506 bajtów]

[Rozmiar: 31524 bajtów]     [Rozmiar: 31991 bajtów][Rozmiar: 8870 bajtów]

W dniu 13 sierpnia odprawione zostało nabożeństwo fatimskie z wypominkami, połączone z procesją światła. W nabożeństwie tym po raz ostatni uczestniczył odchodzący z naszej parafii wikary ks. Krzysztof Cieślak.
Zobacz galerię zdjęć.
[Rozmiar: 18993 bajtów]

W dniu 24 sierpnia o godz. 18,00 odprawione zostało nabożeństwo m.in. w intencji odchodzącego z naszej parafii do parafii w Krapkowicach-Otmęcie ks. Wikarego Kszysztofa Cieślaka. Zobacz zdjęcia z mszy pożegnalnej


[Rozmiar: 21393 bajtów]

[Rozmiar: 20354 bajtów]     [Rozmiar: 22132 bajtów]

Wystrój ołtarza oraz szopka bożonarodzeniowa
W dniu 28 marca po sumie przed kościołem Pan Krzysztof Świderski wykonał wspólne zdjęcie parafian z proboszczem, w związku z artykułem, który ma się ukazać w poniedziałkowej NTO.
Jeśli ktoś chce ściągnąć zdjęcie w pełnym wymiarze, proszę kliknąć na ten link, ale ta miniaturka także się powiększa. Zdjęcie pełnowymiaroweW dniu 29 marca ukazał się w NTO artykuł o naszej Parafii i zdjęcie, które publikowałem w dniu wczorajszym. Możesz obejrzeć lub ściągnąć artykuł w pełnych wymiarach. Kliknij tutaj.2 maj 2010 - I Komunia Święta

[Rozmiar: 27356 bajtów]     [Rozmiar: 26523 bajtów]

[Rozmiar: 27921 bajtów]     [Rozmiar: 24503 bajtów]

Zobacz galerię zdjęć23 maj 2010 r. - Msza św. Prymicyjna ks. Mateusza Buczmy

[Rozmiar: 28189 bajtów]     [Rozmiar: 28649 bajtów]

[Rozmiar: 25097 bajtów]     [Rozmiar: 25702 bajtów]

Zobacz pokaz slajdów3 czerwiec 2010 r. - Procesja Bożego Ciała

[Rozmiar: 30336 bajtów]          [Rozmiar: 29021 bajtów]

[Rozmiar: 28006 bajtów]          [Rozmiar: 30550 bajtów]

Zobacz pokaz slajdów22 czerwiec - Jubileuszowa Msza św. z okazji 25-lecia kapłaństwa naszego proboszcza ks. Norberta Dragona.

[Rozmiar: 8506 bajtów]          [Rozmiar: 8111 bajtów]

[Rozmiar: 8314 bajtów]         [Rozmiar: 7559 bajtów]

Zobacz galerię zdjęć


Sierpień 2010 r.

Dzięki inicjatywie i uporowi naszego proboszcza ks. Norberta Dragona a także hojności naszych Parafian, do tej pory zostało wymienionych 58 witraży w naszym kościele, które liczyły sobie prawie 130 lat. Jest to 49 mniejszych oraz 9 duzych rozet, z których największa nad wejściem głównym ma 5,3 m średnicy.
Pozostały do wymiany jedynie trzy rozety z prezbiterium.

[Rozmiar: 22973 bajtów]     [Rozmiar: 21950 bajtów]

Zobacz galerię zdjęć


Listopad 2010 r.

Parafialna Rada Duszpasterska

W dniach 14 i 21 listopada w naszej Parafii odbyły się wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej.

A. Członkowie Rady z nominacji proboszcza:
1. Wiesław Długosz
2. Hubert Kilbach
3. Roman Miszkiel
4. Józef Okos
5. Henryk Wójcik

B. Członkowie Rady z wyboru parafian:
1. Helmut Wójcik
2. Henryk Fronia
3. Joachim Matejka
4. Klaudiusz Matejka
5. Marcin Niestrój
6. Bernard Bazelak
7. Joachim Kowol
8. Bernadeta Laxy
9. Dorota Kotula
10. Adrian Okos
11. Erwin Wicher
12. Rudolf Huncza
13. Romana Franczok
14. Edyta Piechaczek
15. Urszula Krupa


29 grudzień 2010 r.

W dniu 29.12 w Krosnowicach (k. Kłodzka) odbyła się konferencja naukowa oraz koncert kolęd z okazji 190 rocznicy urodzin Ignaza Reimanna.
Podczas koncertu wystąpił chór parafialny im. ks. Wojciecha Skrobocza z Groszowic. Wspólnie z członkami Opolskiego Chóru Kameralnego pod dyr. dr. Mariana Bilinskiego wykonano m.in Kyrie z mszy Es-dur, Sanctus z mszy D-dur, kolęde Christus natus est nobis Reimanna, oraz inne pieśni bożonarodzeniowe. Chórzyści zaśpiewali także przepiękne Transeamus, które każdego roku rozbrzmiewa w Groszowickim kościele na krótko przed pasterką, wprowadzając wiernych w atmosferę świąt Bożego Narodzenia.
Po koncercie, w domu parafialnym, odbyło się spotkanie przy kawie oraz konferencja na temat twórczości Reimanna którą rozpoczął znawca śląskiej muzyki kościelnej dr Siegmund Pchalek. Zaprezentował on najważniejsze fakty z życia śląskiego kompozytora, oraz jego bogaty dorobek muzyczny. Uczestnicy spotkania odsłuchali fragmenty utworów Reimanna. Jednym z prelegentów był p. Marian Biliński, który podsumował historię odbywającego się co roku festiwalu im. Ignaza Reimanna. To doniosłe wydarzenie ma szczególny wymiar dla śląskiej kultury muzycznej. Z tej okazji zjeżdżają na ziemię Kłodzką artyści m. in. z Niemiec z Czech, oraz z Polski aby wspólnie wykonywać dzieła Ignaza Reimanna. Koncerty odbywają się w Wambierzycach i w Krosnowicach. Festiwal ma właśnie na celu przybliżenie sylwetki i twórczości kompozytora.
Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Krosnowic.
Galeria zdjęć


6 styczeń 2011 r.

Szopka Bożonarodzeniowa


17 styczeń 2011 r.

Msza św. urodzinowa z okazji 50-tej rocznicy urodzin księdza proboszcza Norberta Dragona.     Galeria zdjęć


30 styczeń 2011 r.

Nasz chór parafialny im. Ks. Prałata Wojciecha Skrobocza dał w kościele koncert kolęd. Tutaj chciałbym przedstawić cztery z nich, a pełny zestaw kolęd można posłuchać na wydanej ostatnio płytce CD, którą można cały czas kupować po każdej mszy.
Po naciśnięciu na dany tytuł kolędy otworzy się okienko, gdzie należy klinąć "Otwórz".
Wsród nocnej ciszy
Anioł pasterzom mówił
Przybieżeli do Betlejem pasterze
Lulajże Jezuniu
Materiał filmowy pochodzi z prywatnej kolekcji Piotra Figury, za udostepnienie którego bardzo dziękuję.


Wielkanoc - 2011

[Rozmiar: 56626 bajtów]

Galerie zdjęć


[Rozmiar: 31772 bajtów]

W dniu 20 czerwca rozpoczęły się prace konserwatorsko-remontowe naszych zabytkowych organów, które są bardzo kosztowne i potrwają około półtora roku.

Galeria zdjęć prac rozbiórkowych[Rozmiar: 46937 bajtów]

23 czerwiec - Procesja Bożego Ciała
Galeria zdjęć[Rozmiar: 31772 bajtów]

Prace konserwatorsko-remontowe naszych organów przebiegają zgodnie z planem. W związku z tym w dniu 25 września wykonałem 21 zdjęć aby ukazać w jakim momencie remontu są one obecnie.

Galeria zdjęć


[Rozmiar: 55276 bajtów]

W dniu 22 listopada odprawiona została Msza św. połączona z występem chóru w dniu św. Cecylii, patronki m.in. chórzystów i muzyków.


Galeria zdjęć

W dniu 3 grudnia za zgodą księdza proboszcza wspólnie z Januszem Bahanem, Staszkiem Wójcikiem i Tomkiem Fronią udałem się do wieży kościelnej z zamiarem dojścia do blaszanego okienka znajdującego się w jej szczycie i zrobieniem zdjęć Groszowic z tej wysokości. Po drodze przechodziliśmy koło mechanizmu zegara, który według tabliczki znamionowej liczy sobie dokładnie sto lat a wykonany został w Turmuhren-Fabrik Georga Richtera w Berlinie.

     

Po wejściu po drabinie na pierwszy podest, dotarliśmy do największego dzwonu.


Powyżej znajdowały się trzy mniejsze dzwony, do których można było się dostać jedynie po belkach, więc wspinaliśmy się dalej ponieważ wydawało się nam, iż jest to dopiero połowa drogi do okienka. A oto mniejsze dzwony:

     

     

     

A kiedy wreszcie znaleźliśmy się ponad dzwonami, naszym oczom ukazała się ogromna gruba pionowa belka biegnąca do szczytu wieży i ... nic poza tym. Można powiedzięc, że do obecnego miejsca dotarliśmy niczym taternicy ale wyżej, to było zadanie tylko i wyłącznie dla alpinistów. Dlatego pomimo chęci udania się wyżej, musieliśmy zadowolić się dotarciem do okien zabitych drewnianymi żaluzjami. Spróbowałem zrobić zdjęcie poprzez wąskie szczeliny ale efekt był marny.


Lecz mieliśmy odrobinę szczęścia gdyż Januszowi Bahanowi udało się w dwóch oknach wyciągnąć po jednej lużnej deseczce. Były to okna skierowane na północ i zachód. W oknach na wschód i południe niestety żadnej luźnej listewki nie było. A oto widok z okna na północ.

     

A na zachód w kierunku ulic Augustyna i Świerzego widok przedstawiał się tak.

     

Po zejściu do poziomu chóru, Tomek Fronia pokazał nam dalszy postęp prac przy remoncie naszych organów, m.in. nową dmuchawę.

     

     

Rok 2012

     

Tegoroczna szopka Bożonarodzeniowa

     

Dnia 14.01 nasz chór parafialny pod wezwaniem ks. prałata Wojciecha Skrobocza koncertował w Krosnowicach koło Kłodzka. W miejscu gdzie żył i pracował śląski kompozytor Ignaz Reimann (1820 - 1885),odbyła się uroczystosć upamiętniająca 191 rocznicę urodzin Kompozytora. Z tej okazji Towarzystwo Miłośników Krosnowic wydało książkę z artykułami o znanym kompozytorze. Między innymi artykuł o Festiwalach reimannowskich umieścił w tej publikacji nasz dyrygent dr. Marian Bilinski. Na koncercie w pięknie udekorowanym kościele chór wykonał kolędy oraz utwory Ignaza Reimanna. Na uwagę zasługuje piękne przyjęcie i wspaniała organizacja imprezy.[Rozmiar: 79469 bajtów]

7 czerwiec 2012 - Procesja Bożego Ciała - Galeria zdjęćRozpoczęte 20 czerwca 2011 roku prace konserwatorsko-remontowe naszych zabytkowych organów dobiegają końca. W dniu 7 października podczas odpustu parafialnego MB Różańcowej mają ponownie zagrać a wszyscy usłyszymy ich wspaniałe brzmienie. Dlatego też po raz ostatni przedstawiam kilkanaście zdjęć naszych organów od "wnętrza" podczas końcowych prac konserwatorskich. Galeria zdjęć[Rozmiar: 27579 bajtów]

W dniu 8 grudnia, jak co roku, odprawiana była uroczysta Msza św. w dniu NMP Niepokalanie Poczętej. W trakcie Mszy Marianki odnowiły przyrzeczenia a ponadto kilka z nich otrzymało medaliki. I tak, do grona Dzieci Maryi przyjęte zostały trzy nowe dziewczynki: Martyna i Patrycja Kawałko oraz Weronika Rozmus, i otrzymały różowy medalik. Natomiast Paulina Krupop i Kasia Knapik zmieniły medaliki na zielone, a Alicja Kupczok i Aleksandra Nessmann na niebieskie. Po Mszy św. wszystkie stanęły do grupowego zdjęcia z proboszczem ks. Norbertem Dragonem.30 grudzień 2012 - koncert organowy

[Rozmiar: 34705 bajtów]     [Rozmiar: 42453 bajtów] Po uprzednim krótkim wprowadzeniu przez proboszcza ks. Norberta Dragona, dla licznie zebranych parafian oraz gości panowie Tomasz Fronia oraz Marian Biliński zagrali wspaniałe utwory, aby zaprezentować możliwości naszych organów, które już są po remoncie.
Pan Tomasz Fronia wykonał następujące utwory:
1. Johann Tobias Krebs – Preludium C-dur
2. Johann Sebastian Bach – Kantata „Jesus bleibet meine freude” BWV 147
3. Max Rieger – Preludium D-dur
4. Johann Sebastian Bach – Aria z Suity D-dur

Pan Marian Biliński wykonał następujące utwory:
1. Jan Podbielski – Preludium
2. Gordon Young – Preludium w klasycznym stylu
3. Johann Sebastian Bach – Toccata d-moll
4. Utwory z tabulatury klasztoru Klarysek w Krakowie
5. John Stanley – Trumpet Voluntary in D major

Rok 2013

     

Tegoroczna szopka Bożonarodzeniowa.Koncert Bożonarodzeniowy orkiestry cementowni "Górażdże"

W dniu 20 stycznia 2013 roku w naszym kościele parafialnym odbył się wspaniały koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu jednej z najlepszych orkiestr naszego terenu, orkiestry cementowni "Górażdże". Galeria zdjęć z tego koncertu.Koncert chórów i solistów z kolędami i pastorałkami Bożonarodzeniowymi.

[Rozmiar: 41584 bajtów]

W dniu 27 stycznia o godz. 15,30 dzieci z przedszkola "Bajkowa Rodzina" przedstawiły Jasełka, które dwa dni wcześniej prezentowały z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Natomiast o godz. 16,00 wystąpiły połączone chóry, a mianowicie chór parafialny oraz gościnnie Opolski Chór Kameralny, a także soliści: Barbara Leszczyńska, Bogusława Karlińska-Stus i Bernard Bazelak. Pod kierunkiem dra Mariana Bilińskiego wykonano przepiękne kolędy oraz pastorałki. Kilka zdjęć z tego koncertu przedstawiam tutaj.


Poświęcenie organów po kapitalnym remoncie

     

     

W dniu 3 lutego 2013 roku podczas nieszporów nastąpiło uroczyste poświęcenie organów przez Ks. Bpa Ordynariusza Andrzeja Czaję, po którym odbył się koncert organowy w wykonaniu profesora Juliana Gembalskiego ze Śląskiej Akademii Muzycznej.


W listopadzie 2013 roku wymieniono w naszym kościele wysłużoną już radiofonizację, która została zamontowana 45 lat temu, przez co polepszyła się akustyka kościoła. Wymiany dokonała firma Rduch Elektroakustyka Jana Rducha z Godowa, która ma na swoim koncie montaż radiofonizacji w kilkuset kościołach.


Rok 2014

Lipiec - wrzesień 2014
W połowie lat sześćdziesiątych – a więc około 50 lat temu, proboszcz ks. Antoni Liszka zamówił trzy nowe dzwony:
DIVINA PROVIDENTIA – BOŻA OPATRZNOŚC
SANCTA HEDVIGIS - ŚW. JADWIGA
SANCTE JOSEPH – ŚW. JÓZEF
OD CZASU BUDOWY KOŚCIOŁA A WIĘC OD PONAD 130 LAT DZWONI DZWON ŚW. KATARZYNY.
Poświęcenie nowych dzwonów nastąpiło 7 stycznia 1968 roku.
W okresie ostatnich lat wskutek zużycia instalacji elektrycznej, silników - dzwonił tylko jeden dzwon - Boża Opatrzność. Stąd zaistniała konieczność wymiany napędu wszystkich dzwonów w naszym kościele parafialnym. Po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu firmy przystąpiono do realizacji tego projektu.
W miesiącu lipcu i w pierwszym tygodniu września została wykonana ta inwestycja. Wymienione zostały między innymi: JARZMA czyli stalowe zawieszenie wszystkich dzwonów, nowe ŁOŻYSKA, nowe SERCA DZWONÓW jak również kwestię podstawową czyli NAPĘD Z WYKORZYSTANIEM POLA MAGNETYCZNEGO - BEZ UŻYCIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH z wszystkimi nowymi instalacjami - czujnikami i wszelkimi zabezpieczeniami. Ponadto zakonserwowano - pomalowano konstrukcję drewnianą wieży aby mogła przetrwać kolejne lata i pokolenia.
Przed przystąpieniem do tych prac nasi Parafianie – Fachowcy zrobili nowy stabilny – mocny strop z grubych desek i zakupiono nową drabinę.


W dniu 8 grudnia, jak co roku, odprawiana była uroczysta Msza św. w dniu NMP Niepokalanie Poczętej. W trakcie Mszy Marianki odnowiły przyrzeczenia a ponadto kilka z nich otrzymało medaliki.

Zdjęcie: Anna Grala


Boże Narodzenie 2014Szopka Betlejemska

Do góry
Rok 2006

[Rozmiar: 20340 bajtów]          [Rozmiar: 20901 bajtów]

[Rozmiar: 20594 bajtów]  [Rozmiar: 23553 bajtów]  [Rozmiar: 18483 bajtów]

[Rozmiar: 14778 bajtów]  [Rozmiar: 14780 bajtów]  [Rozmiar: 19322 bajtów]  [Rozmiar: 19319 bajtów]

[Rozmiar: 18700 bajtów]     [Rozmiar: 18576 bajtów]

[Rozmiar: 22376 bajtów]

[Rozmiar: 18032 bajtów]     [Rozmiar: 18749 bajtów]

[Rozmiar: 16398 bajtów]          [Rozmiar: 19505 bajtów]

[Rozmiar: 17319 bajtów]     [Rozmiar: 15172 bajtów]

[Rozmiar: 16479 bajtów]     [Rozmiar: 15337 bajtów]     [Rozmiar: 16235 bajtów]

[Rozmiar: 16262 bajtów]               [Rozmiar: 17378 bajtów]               [Rozmiar: 17644 bajtów]

[Rozmiar: 17258 bajtów]           [Rozmiar: 17095 bajtów]           [Rozmiar: 16585 bajtów]

[Rozmiar: 15897 bajtów]          [Rozmiar: 14761 bajtów]          [Rozmiar: 13299 bajtów]          [Rozmiar: 14654 bajtów]

[Rozmiar: 14331 bajtów]          [Rozmiar: 14384 bajtów]          [Rozmiar: 14943 bajtów]          [Rozmiar: 13259 bajtów]
Do góry

Rok 2008

[Rozmiar: 20272 bajtów]     [Rozmiar: 20474 bajtów]

[Rozmiar: 20765 bajtów]

[Rozmiar: 18172 bajtów]      [Rozmiar: 18199 bajtów]     [Rozmiar: 17186 bajtów]

[Rozmiar: 19687 bajtów]     [Rozmiar: 19520 bajtów]

[Rozmiar: 17871 bajtów]       [Rozmiar: 17925 bajtów]       [Rozmiar: 17479 bajtów]       [Rozmiar: 17624 bajtów]

[Rozmiar: 16568 bajtów]     [Rozmiar: 17031 bajtów]

[Rozmiar: 18709 bajtów]     [Rozmiar: 20955 bajtów]

[Rozmiar: 20116 bajtów]     [Rozmiar: 13470 bajtów]

[Rozmiar: 19227 bajtów]     [Rozmiar: 20435 bajtów]
Do góry

Rok 2006

[Rozmiar: 17642 bajtów]     [Rozmiar: 17479 bajtów]

Nagrobek proboszcza Jakuba Stuchly[Rozmiar: 19456 bajtów]     [Rozmiar: 14209 bajtów]

Nagrobek proboszcza Franciszka Rudzkiego[Rozmiar: 18713 bajtów]     [Rozmiar: 18568 bajtów]

Nagrobek proboszcza Franciszka Haasego[Rozmiar: 18559 bajtów]

Nagrobek proboszcza Franciszka Haasego po renowacji[Rozmiar: 19533 bajtów]     [Rozmiar: 17723 bajtów]

Nagrobek proboszcza Antoniego Liszki[Rozmiar: 17973 bajtów]     [Rozmiar: 20212 bajtów]

Nagrobek proboszcza Wojciecha Skrobocza


Do góry

Rok 1954

[Rozmiar: 24354 bajtów]

Rok 1956

[Rozmiar: 23849 bajtów]

Rok 1958

[Rozmiar: 23456 bajtów]

[Rozmiar: 22984 bajtów]

[Rozmiar: 30330 bajtów]

Spotkanie po pięćdziesięciu latach.               Galeria

Rok 1959

[Rozmiar: 20969 bajtów]

Rok 1960

[Rozmiar: 24157 bajtów]

Rok 1964

[Rozmiar: 22571 bajtów]

Rok 1966

[Rozmiar: 23412 bajtów]

Rok 1968

[Rozmiar: 24923 bajtów]

[Rozmiar: 23704 bajtów]

Rok 1969

[Rozmiar: 24717 bajtów]

[Rozmiar: 30643 bajtów]

Rok 1970

[Rozmiar: 31415 bajtów]

Rok 1971

[Rozmiar: 25479 bajtów]

Rok 1972

[Rozmiar: 24236 bajtów]

Rok 1974

[Rozmiar: 23665 bajtów]

Rok 1981

[Rozmiar: 23836 bajtów]

Rok 1982

[Rozmiar: 21112 bajtów]

Rok 1983

[Rozmiar: 25155 bajtów]

Rok 1993

[Rozmiar: 29232 bajtów]

Rok 1998

[Rozmiar: 25878 bajtów]

Rok 2004

[Rozmiar: 25215 bajtów]

Rok 2013

[Rozmiar: 33000 bajtów]
Do góry

[Rozmiar: 14448 bajtów]     [Rozmiar: 14737 bajtów]

[Rozmiar: 14912 bajtów]     [Rozmiar: 14323 bajtów]

[Rozmiar: 21049 bajtów]     [Rozmiar: 23936 bajtów]

[Rozmiar: 19478 bajtów]     [Rozmiar: 16528 bajtów]

[Rozmiar: 18318 bajtów]     [Rozmiar: 15765 bajtów]

[Rozmiar: 16829 bajtów]     [Rozmiar: 17239 bajtów]

[Rozmiar: 20406 bajtów]     [Rozmiar: 19522 bajtów]

[Rozmiar: 17375 bajtów]     [Rozmiar: 19481 bajtów]

[Rozmiar: 17911 bajtów]     [Rozmiar: 19333 bajtów]

[Rozmiar: 17388 bajtów]     [Rozmiar: 17067 bajtów]

[Rozmiar: 16281 bajtów]     [Rozmiar: 19525 bajtów]

[Rozmiar: 15210 bajtów]     [Rozmiar: 16436 bajtów]

[Rozmiar: 20319 bajtów]     [Rozmiar: 21935 bajtów]

[Rozmiar: 16757 bajtów]     [Rozmiar: 18750 bajtów]

[Rozmiar: 17505 bajtów]     [Rozmiar: 17238 bajtów]
Do góry
[Rozmiar: 20089 bajtów]     [Rozmiar: 19392 bajtów]

[Rozmiar: 19418 bajtów]     [Rozmiar: 20394 bajtów]

[Rozmiar: 17597 bajtów]     [Rozmiar: 21507 bajtów]

[Rozmiar: 19268 bajtów]     [Rozmiar: 20444 bajtów]

[Rozmiar: 18070 bajtów]     [Rozmiar: 16822 bajtów]

[Rozmiar: 17044 bajtów]     [Rozmiar: 18373 bajtów]

[Rozmiar: 18715 bajtów]     [Rozmiar: 18097 bajtów]

[Rozmiar: 19753 bajtów]     [Rozmiar: 20286 bajtów]

[Rozmiar: 20935 bajtów]     [Rozmiar: 19469 bajtów]

[Rozmiar: 19233 bajtów]     [Rozmiar: 19363 bajtów]

[Rozmiar: 19338 bajtów]     [Rozmiar: 20824 bajtów]

[Rozmiar: 18361 bajtów]     [Rozmiar: 17082 bajtów]

[Rozmiar: 19527 bajtów]     [Rozmiar: 19474 bajtów]

[Rozmiar: 20707 bajtów]     [Rozmiar: 20428 bajtów]

[Rozmiar: 21171 bajtów]     [Rozmiar: 21238 bajtów]

[Rozmiar: 20599 bajtów]     [Rozmiar: 20444 bajtów]

[Rozmiar: 21469 bajtów]     [Rozmiar: 19629 bajtów]

[Rozmiar: 20260 bajtów]     [Rozmiar: 21224 bajtów]

[Rozmiar: 21409 bajtów]     [Rozmiar: 20010 bajtów]

[Rozmiar: 22576 bajtów]     [Rozmiar: 20497 bajtów]

[Rozmiar: 21828 bajtów]     [Rozmiar: 19684 bajtów]

Do góry
[Rozmiar: 25436 bajtów]     [Rozmiar: 24055 bajtów]

[Rozmiar: 23357 bajtów]     [Rozmiar: 22950 bajtów]

[Rozmiar: 21935 bajtów]     [Rozmiar: 25423 bajtów]

[Rozmiar: 26509 bajtów]     [Rozmiar: 24366 bajtów]

Do góry


Strona PSP nr 24 Galeria zdjęć klasowych PSP nr 24 Dokumenty Śląska