1910

[Rozmiar: 11037 bajtów]

Valentin Murek z żoną Elisabeth oraz córkami: Marthą, Gertrudą, Teodozją oraz Heleną. W niedługim czasie Elisabeth zmarła w wieku 28 lat pozostawiając Valentina samego z czterema córkami.1914

[Rozmiar: 14389 bajtów]

Johann Broj w wojsku pruskim.1915

[Rozmiar: 15563 bajtów]

Józef Papkalla w wojsku powczas I wojny światowej.1917-18

[Rozmiar: 2873 bajtów]

Julia Bartyla (oma), Marta Bartyla i Anna Bartyla1920

[Rozmiar: 24627 bajtów]

Chór "Gwiazda"
Jedną z najchlubniejszych kart w dziejach Groszowic był założony w 1920 r. chór "Gwiazda". Wszedł on w skład okręgu opolskiego Związku Śląskich Kół Śpiewaczych i już 25 października z inicjatywy dyrygenta Fabiana Hajduka zorganizował u siebie pierwszy zjazd, w którym uczestniczyło 11 zespołów. Ten wspaniale zapowiadający się rozwój groszowickiego chóru zahamowany został przez akcje bojówek niemieckich w czasie kampanii. Napięcie polityczne po powstaniach spowodowane niemieckimi represjami, nie pozwoliło od razu na podjęcie działalności. Dopiero po ogłoszeniu Konwencji Genewskiej i utworzeniu w lutym 1923 r. na Śląsku Opolskim Związku Polaków w Niemczech wznowiło w Opolu swoją działalność Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" i powstał chór męski "Echo". Chóry te wykazały dużą aktywność w popularyzacji polskiej pieśni, o czym świadczą liczne imprezy organizowane z ich inicjatywy i przy ich udziale w Opolu oraz okolicznych wioskach. Z szeregów "Lutni" i "Echa" wyszli śpiewacy i dyrygenci, którzy ponownie zaczęli prowadzić podopolskie chóry, a wśród nich od 1924 r. groszowicką "Gwiazdę". Po Fabianie Hajduku jej dyrygenturę objął Jan Witt, a później w różnych okresach chór prowadzili: Jan Rychel, Stefan Cyrys, Otmar Pieczka i Franciszek Buchta.
W momencie powstania chór liczył 32 członków, a pierwszym jego prezesem został Franciszek Buchta. Dyrygentem w tym czasie był wspomniany już F. Hajduk, a zarząd tworzyli: Piotr Zielonkowski, Maria Marszołek, Zofia Buchta, Jozef Witula, Józef Bortuś, Franciszek Kurpierz, Jan Szynk, Teodor Szynk i Jadwiga Gral. Próby odbywały się w sali restauracji Jana Datki w Groszowicach, który mimo szykan władz pruskich, a później hitlerowskich zawsze swój lokal udostępniał członkom chóru. W latach 1924 - 1926 chór groszowicki prowadził działalność lokalną, a doskonaląc się w śpiewie pracował jednocześnie nad stworzeniem miejscowego teatru amatorskiego. 11 kwietnia 1926 r. na Zjeździe Kół Śpiewaczych w Gliwicach Filip Swierc z Groszowic reprezentujący "Gwiazdę", zgłosił przystąpienie chóru do Związku. Od tej chwili został on oficjalnie zarejestrowany przez Związek Polaków w Niemczech i mógł otrzymać subwencje na swoją działalność. Już w 1927 r. groszowicka "Gwiazda" odbyła z przerwami 12 lekcji dając 1 występ. Równocześnie rozpoczęła swoją działalność Kongregacja Mariańska organizując się we własnym kole śpiewu. W tym też roku Związek Polaków w Niemczech ogłosił lipiec miesiącem pieśni polskiej. Z tej to okazji zarządzono zorganizowanie dwóch wieczorów, jednego w Groszowicach, a drugiego w Raciborzu. Ich organizacją zajął się Związek Polskich Kół Śpiewaczych Okręgu Opolskiego. Do Groszowic zaproszono: Zbiorowy Chór Górnośląski, chór kościelny z Zabrza i Chór Kongregacji Mariańskiej Panien Polskich. Święto pieśni odbyło się 24 lipca 1927 r. w sali Jana Datki. Za odśpiewanie pieśni pt. "Wesele Sieradzkie", "Gwiazda" zajęła drugie miejsce. 13 listopada 1927 r. chór zaprezentował się jeszcze raz na Zjeździe Kół Śpiewaczych w Gliwicach. Wzrastał więc poziom artystyczny i popularność groszowickiej "Gwiazdy". Niemal co roku odbywały się zjazdy i uroczystości, w których chór uczestniczył. We wsi tworzył centrum życia kulturalnego, organizując Dni Pieśni oraz zabawy taneczne. Chór również patronował miejscowemu teatrowi i obchodom okolicznościowych rocz nic oraz świąt. Jak ogromne miało to znaczenie dla umocnienia życia polskiego w Groszowicach niech świadczy choćby uroczystość Dnia Matki zorganizowana 14 czerwca 1931 r. Obok występu chóru "Lutnia" z Opola i deklamacji wierszy, z patriotycznym przemówieniem wystąpił przedstawiciel Związku Polaków w Niemczech Stefan Wesołowski z Berlina. Wyjaśnił on w kilku zdaniach kim jest Matka Polka i jakie jest jej zadanie. Stwierdził iż każda Matka „(...) musi pod obecnym panowaniem stawić czoła w walce o byt dziecka i o jego duszę. Pracę tę utrudniają niesumienni księża, szkoły, towarzystwa, otoczenie i bieda materialna. Wszystko stara się dziecko wyrwać z otoczenia, w którym dotąd bywało i wyrwać mu tradycje ojców, jego język ojczysty i gwałtem zgermanizować oraz wydrzeć mu wiarę katolicką. Matka Polka chronić będzie dziecko przed zgubnymi wpływami otoczenia i prądów politycznych. Taką Matkę cenić należy".
Młodzi mieszkańcy Groszowic, żyjąc atmosferą lokalnych uroczystości, z niecierpliwością oczekiwali momentu założenia własnej polskiej organizacji młodzieżowej, a liczba członków chóru w tym czasie znacznie wzrosła wyprzedzając liczebnie inne okoliczne zespoły.
Jednym z poważniejszych występów groszowickiej "Gwiazdy" był udział w zorganizowaniu 23 VI 1935 r. w Bytomiu, Jubileuszowym Zjeździe Związku Kół Śpiewaczych na Śląsku Opolskim. Chór wystąpił z pieśnią "Cztery lata wierniem służył" do melodii ludowej Franciszka Nowiejskiego, zajmując 12 miejsce. Wiadomości o chórze z ostatnich lat jego działalności są bardzo skąpe. Liczba członków wahała się od 18 w 1935 r. do 32 w latach 1936 - 1937. Początkowo opiekunem, a później nieodłącznym sympatykiem zespołu był uwielbiany przez młodzież ksiądz Franciszek Rudzki — proboszcz parafii w Groszowicach. Za jawne przyznawanie się do polskości niemieckie władze kościelne usunęły księdza z funkcji proboszcza i zakazały odprawiać nabożeństwa przy wiernych. Podczas "cichej" mszy świętej, odprawianej przez ks. Rudzkiego, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, wszyscy chórzyści, dając wyraz swojej solidarności z księdzem patriotą śpiewali w czasie trwania całego nabożeństwa kolędy polskie. Chór przetrwał do 1939 r.1921

[Rozmiar: 13836 bajtów]

Plebiscyt w Groszowicach1924

Jednym z istotnych elementów, znamionujących polskie życie kulturalne w Groszowicach było założenie koła teatru amatorskiego. Tworzyła go młodzież męska i żeńska z chóru "Gwiazda" oraz Związku Polskiej Młodzieży Katolickiej. Koło prezentowało jeszcze jeden rodzaj rozrywki, rozszerzając i wzbogacając chór o nowe formy pracy. Pierwsze próby rozpoczęto na lekcjach śpiewu w sali u Jana Datki.
13 stycznia 1924 r. odbyła się pierwsza premiera. Odegrano wówczas sztukę pt. "Bursztyny Kasi". Od tego czasu każde polskie słowo, padające ze sceny stwarzało okazję do demonstrowania polskich przekonań, wzbogacało duchowo i patriotycznie przybyłych słuchaczy oraz wzmacniało narodową świadomość.
Już następnego dnia po premierze amatorski teatr z Groszowic wyjechał na gościnne występy do Maliny. Do Groszowic z kolei z pierwszym przedstawieniem przyjechał teatr z Wójtowej Wsi, wystawiając sztukę "Zemsta Cygana". Nie sposób przytoczyć wszystkich tytułów wystawionych sztuk i dokładnego repertuaru z wyszczególnieniem miejscowości, w których występowano. Wiemy jednak z prasy, że okoliczne kółka teatralne często zmieniały swoje miejsce przedstawień. Warto odnotować również fakt założenia przez Kongregację Mariańską w Groszowicach własnego teatru, który wystąpił między innymi w Przyworach. Brak jednak materiałów nie pozwala na dokładną analizę działalności Kongregacji. Sukcesy teatralne w Groszowicach sprawiły, iż ich mieszkanka Maria Zielonkowska została wybrana kierownikiem Kółka Teatralnego w Opolu.1925

[Rozmiar: 15069 bajtów]

Katarzyna Piechota i Zofia Witola z koleżanką


[Rozmiar: 13173 bajtów]

Wesele Marii Broj i Józefa Papkalla.


[Rozmiar: 11587 bajtów]

Walenty Matuschek z córką Teodozją.1926

[Rozmiar: 12152 bajtów]

Johann, Alojz, Paul i Stefan Broj. Trzech z braci zginęło podczas II wojny światowej.1927

[Rozmiar: 19359 bajtów]

Pielgrzymka mieszkańców Groszowic, Maliny i Grudzic na Jasną Górę1929

[Rozmiar: 14369 bajtów]

Ślub Anny i Karola PiechotaLata dwudzieste

[Rozmiar: 19906 bajtów]

Kongregacja Mariańska[Rozmiar: 14131 bajtów]

Wesele Marii Mróz i Alojza Świerc.[Rozmiar: 11894 bajtów]

Maria Papkalla.1930

[Rozmiar: 25639 bajtów]

Dzieci z Groszowic na kolonii w Dobrowlanach (obecnie Ukraina)


[Rozmiar: 10285 bajtów]

Ślub Johanna i Katariny Piechota


[Rozmiar: 13940 bajtów]

Piotr Piechota - dziadek Aliny Grzesik

1931

[Rozmiar: 13782 bajtów]      [Rozmiar: 13473 bajtów]

Na zdjęciu lewym: Rodzina Loch. Od lewej siedzą Gertruda, matka Franciszka, Paweł - najmłodszy, ojciec Antoni oraz Hanys (Jan) najstarszy. Od lewej stoją Piotr, Albert, Józef, Franz, Maria. Na zdjęciu prawym: Rodzina Loch. Od lewej siedzą Maria z córką Cecylią (Joszko), matka Franciszka. Stoją Paweł, ojciec, Katarzyna z córką Eli (żona Hanysa). Od lewej stoją Franz Joszko, mąż Marii, Gertruda, jej mąż Tomasz, nieznana osoba, Franciszek, Piotr, Albert, Józef oraz Hanys (Jan).


[Rozmiar: 15410 bajtów]

Ślub Gertrudy Loch z Tomaszem Kornek. Pierwszy z lewej leży Paweł Loch, brat Gertrudy. Obok pary młodych siedzą rodzice Gertrudy, nad ojcem Gertrudy Anna Michalska, obok niej Franz Loch (małżeństwo), a nad Anną Piotr Loch


1932

[Rozmiar: 17419 bajtów]

Groszowiczanie na rajdzie


[Rozmiar: 14918 bajtów]

Wesele Franciszki i Franciszka Piechota1934

[Rozmiar: 13768 bajtów]

Ślub Marty Bartyla i Piotra Piechota


[Rozmiar: 12107 bajtów]

Zofia i Franciszek Witola1936

[Rozmiar: 12641 bajtów]           [Rozmiar: 14209 bajtów]

Na lewym zdjęciu: Franciszka i Antoni Loch. Na prawym zdjęciu: Paweł Loch.

[Rozmiar: 15326 bajtów]

Bund Deutscher Mädel - ćwiczenia na stadionie w Opolu1938

[Rozmiar: 17929 bajtów]

Drużyna piłki ręcznej DT-Groschowitz. Od lewej Kulik, Konrad Kwoll, Karl Loos, Erich Schekierka, Franz Kurpeirs, Josef Antonczyk, Schekierka, Viktor Mobius. Siedzą - Seifert, Paul Josek, Georg Raudzis

[Rozmiar: 10089 bajtów]

Wiktor Siekierka

[Rozmiar: 16875 bajtów]

Rodzina Kozub


[Rozmiar: 16235 bajtów]

1 07 1938 rok - po pogrzebie Antoniego Loch, przed domem rodziny Kurc.


[Rozmiar: 12771 bajtów]

Groszowiczanie pracowali również w "Wagonówce"


[Rozmiar: 14066 bajtów]

Pielgrzymka groszowiczan na Jasną Górę


Lata trzydzieste

[Rozmiar: 2640 bajtów]

Oma Anna Piechota zd. Czoska


[Rozmiar: 12905 bajtów]

Drużyna z Groszowic, na boisku obok lasku przy dzisiejszej ulicy Podbornej a ówczesnej Eichendorfstrasse. Od lewej pierwszy Józef Kiełbasa, szósty Franz Linek, ósmy Wiktor (Rejbas) Siekierka, dziewiąty Leo Jaschkowitz, dziesiąty Paweł Loch.

[Rozmiar: 11263 bajtów]

Mama Zofii Witola zd. Piechota


[Rozmiar: 11578 bajtów]

Piechota, Witola, Bartek i Iwański


[Rozmiar: 14792 bajtów]

Pracownicy wagonowni


[Rozmiar: 14082 bajtów]

Na zajęciach w nowej kuchni przy szkole podstawowej


[Rozmiar: 15640 bajtów]

Wycieczka na Jasną Górę


[Rozmiar: 13086 bajtów]

Zofia Witola zd. Piechota


[Rozmiar: 5369 bajtów]               [Rozmiar: 4910 bajtów]
[Rozmiar: 5053 bajtów]               [Rozmiar: 5094 bajtów]
[Rozmiar: 12592 bajtów]

Żniwnioki w latach trzydziestych1940

[Rozmiar: 13755 bajtów]

Rodzina Piechota z parobkami


[Rozmiar: 14267 bajtów]      [Rozmiar: 16936 bajtów]

Na lewym zdjęciu:Maria Malossek z córkami. Po lewej Teresa a po prawej Anna, babcia Joasi Kempfert. Na zdjęciu prawym: Rodzina Malossek wrzesień 1940. Maria Malossek ze swymi dziećmi. Od lewej Anna (babcia Joanny Kempfert), Paweł, Franz oraz Teresa.

[Rozmiar: 12387 bajtów]

Ślub Gertrudy i Alfonsa Palmer


[Rozmiar: 18189 bajtów]

Święta Bożego Narodzenia w domu Welnerów


[Rozmiar: 19281 bajtów]          [Rozmiar: 21014 bajtów]

Hedwig i Gerhard Welner oraz siostry Welner z koleżanką


1941

[Rozmiar: 11242 bajtów]

Holownik na Odrze


[Rozmiar: 11899 bajtów]

Norbert Sceplik w II klasie szkoły w Groszowicach1942

[Rozmiar: 13425 bajtów]

Rodzina Sceplik1942 i 1943

Wydawać by się mogło, iż w spokojnych Groszowicach w czasie II wojny światowej, kiedy to na froncie ginęli mężowie, ojcowie lub bracia, poza biedą nic się nie dzieje, nie ma żadnych represji. Owszem istniało tutaj kilka obozów pracy, angielski obóz jeniecki ale tak poza tym życie toczyło się w prawie normalnym rytmie. Lecz w nazistowskich Niemczech nigdy nie było normalności, nawet dla ludzi pochodzenia śląskiego. A może szczególnie dla nich. Niestety naziści posiadali listy osób, które należały do Związku Polaków w Niemczech i osoby te były w ich zainteresowaniu. A w szczególności kiedy chodziło o osoby funkcyjne. Do takich, których dotknęły represje należała rodzina Buchtów. Kiedy Mariannę oraz Paula Buchtów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, niestety nie udało mi się ustalić. Ale na podstawie "księgi zgonów z Auschwitz" K.G.Saur wydanej w München - New Providence - London - Paris w 1995 roku można ustalić dokładne dane personalne oraz kiedy zginęli.
Otóż Marianna Buchta, ur. 8 sierpnia 1881 roku w Groschowitz zginęła 26 listopada 1943 roku - zanotowana pod numerem 15192/1943. Natomiast Paul Buchta, ur. 9 stycznia 1887 roku w Groschowitz zginął 3 grudnia 1942 roku - zanotowany pod numerem 42543/1942.
Według "Auschwitz Death Certificates" dodatkowo ustaliłem iż kiedy zabierano ich do Auschwitz zamieszkiwali w Szopienicach i oboje byli katolikami.
Innych nazwisk osób urodzonych w Groszowicach nie ma w tej księdze.

1943

[Rozmiar: 12096 bajtów]

Anna Malossek1947

[Rozmiar: 11505 bajtów]

05 05 - Ślub Anny Malossek i Pawła Loch - dziadków Joanny i Andrzeja Nogosek


[Rozmiar: 11163 bajtów]      [Rozmiar: 10311 bajtów]

Holownik oraz zestaw barek na Odrze1948

[Rozmiar: 14583 bajtów]

Norbert Sceplik i Franciszek Świerc na tle dymiącej cementowni


[Rozmiar: 14323 bajtów]

Wycieczka parafialna do Kamienia ŚląskiegoLata czterdzieste

[Rozmiar: 15019 bajtów]

Piotr Goworek i Franciszek Baron


[Rozmiar: 17185 bajtów]

Przed szkołą podstawową1950

[Rozmiar: 13380 bajtów]

Wycieczka na Jasną Górę1951

[Rozmiar: 15831 bajtów]

Absolwenci szkoły podstawowej


[Rozmiar: 14192 bajtów]

Dzieci z rodzin Piechota i Witola


[Rozmiar: 14984 bajtów]

Na spacerze nad Odrą


[Rozmiar: 13979 bajtów]

Przejażdżka po Odrze łódką wypożyczoną od przewoźnika Murka


[Rozmiar: 16605 bajtów]

Urodziny Karola Sceplik


[Rozmiar: 12481 bajtów]

13-letnia Elżbieta Piechota, dzisiaj Paszkowska oraz 18-letnia Apolonia Piechota, dzisiaj Kurzok.

1952

[Rozmiar: 11868 bajtów]

Dożynki. Na górze siedzi Manfred Baron, a na dole Jurek Kiełbasa.


1953

[Rozmiar: 11263 bajtów]     [Rozmiar: 10594 bajtów]

Nikodem Siekierka w wojsku. Obok na zdjęciu Nikodem Siekierka z żoną Marią (z lewej)

[Rozmiar: 11106 bajtów]

Ślub Marii Miemiec z Nikodemem Siekierką

1954

[Rozmiar: 12157 bajtów]

W żłobku

[Rozmiar: 14759 bajtów]

Rozalia, Jerzy oraz Norbert Sceplik


[Rozmiar: 14272 bajtów]

Norbert Sceplik i Franciszek Świerc na tle dymiących kominów cementowni


[Rozmiar: 15599 bajtów]     [Rozmiar: 14671 bajtów]

Pielgrzymka parafialna na Górę św. Anny.1955

[Rozmiar: 14057 bajtów]

Rodzina Siekierka. Małgorzata Siekierka z mężem oraz córką Heleną.

[Rozmiar: 18546 bajtów]

Obchody 1-go Maja


[Rozmiar: 13378 bajtów]

Koledzy - Gorzołka, Witola, Świerc i Kornek.1956

[Rozmiar: 11379 bajtów]

Ślub Rity i Helmuta Siekierka

[Rozmiar: 16664 bajtów]

Koledzy z sąsiedztwa


[Rozmiar: 13137 bajtów]

Zabawa karnawałowa w obecnej "Arkadii" pracowników cementowni Groszowice - rodziny Loch, Broj, Siekierka i Jaschkowitz.


[Rozmiar: 15143 bajtów]

Rodzina Gambietz. Od lewej - Alfons Gambietz, Margarete Gambietz (przed wojną właściciele gospody), Elisabet Rett - siostra Alfonsa Gambietz (przed wojną jej mąż był w Groszowicach dentystą), kuzynka Alfonsa Gambietz o nieznanym nazwisku, Elisabet Gambietz - mama Alfonsa (żona Augusta) oraz kolejna kuzynka Alfonsa o nieznanym nazwisku. A te dwie młode dziewczynki, to - od lewej Gabi Turek zd. Gambietz oraz Krysta Kuschek zd. Nogosek


1957

[Rozmiar: 17291 bajtów]     [Rozmiar: 15296 bajtów]
[Rozmiar: 17511 bajtów]     [Rozmiar: 15866 bajtów]

22 czerwiec - wycieczka z Gminnej Spółdzielni w Góry Stołowe i okolice


1958

[Rozmiar: 15186 bajtów]

Koledzy - od lewej Bernard Widera, Antoni Nogosek oraz Franciszek Klemens.


[Rozmiar: 14208 bajtów]

Na pierwszym planie Gabi Turek zd. Gambietz


[Rozmiar: 14063 bajtów]     [Rozmiar: 15497 bajtów]

30 kwiecień - Małgorzata Gorzołka, Piechaczek oraz Melski po zakończeniu kursu oraz uczestnicy zakończonego kursu kroju i szycia dla mieszkańców Groszowic


[Rozmiar: 15089 bajtów]     [Rozmiar: 15883 bajtów]
[Rozmiar: 15959 bajtów]     [Rozmiar: 16030 bajtów]

Na prawym zdjęciu u dołu bryczką z koroną żniwną powozi dziadek Marianny Kurpierz: śp. Stanisław Kurpierz, obok siedzi ciocia Stefania Kurpierz (obecnie S.M. Benedykta), mniejszy chłopczyk to tata Marianny Franciszek Kurpierz, a oglądający się do tyłu chłopiec to kuzyn taty, śp. Johann Kornek.

[Rozmiar: 15216 bajtów]     [Rozmiar: 15959 bajtów]
[Rozmiar: 6558 bajtów]

Wrzesień 1958 roku - dożynki groszowickie. Na ostatnim zdjęciu Ela Piechota trzyma becik, Stefania Gorzołka młoda pani, Kurpierz młody pan oraz Edyta Kurpierz


1959

[Rozmiar: 13069 bajtów]     [Rozmiar: 12432 bajtów]

Pielgrzymka parafialna na Górę św. Anny.Lata pięćdziesiąte

[Rozmiar: 11513 bajtów]

Babcia Marta Miemiec oraz Maria Siekierka z synami: Leonem (3 lata) i Krzysztofem (1 rok)

[Rozmiar: 10549 bajtów]

Chrzest Heleny Broj. Niemowlę trzyma Maria Siekierka, obok stoją państwo Broj

[Rozmiar: 10758 bajtów]     [Rozmiar: 11475 bajtów]

Paul Czura gra na weselu

[Rozmiar: 10608 bajtów]

Maria Siekierka z koleżanką

[Rozmiar: 12659 bajtów]

Od lewej stoją Maria Siekierka, babcia Marta Broj i Irena Kondziela

[Rozmiar: 13574 bajtów]

Babcia Marta Broj i Maria Siekierka z dziećmi

[Rozmiar: 12248 bajtów]     [Rozmiar: 12894 bajtów]

Koledzy

[Rozmiar: 12272 bajtów]

Babcia Siekierka

[Rozmiar: 15114 bajtów]

Wesele siostry Heleny Jaschkowitz zd. Siendzielorz z ul. Katarzyny.

[Rozmiar: 18804 bajtów]

Nad Odrą. Drugi od lewej Tadek Mikoda, następnie Ginter Muszol, Jerzy Kiełbasa i Hubert Janikula


[Rozmiar: 12700 bajtów]

Nad Olszowym Stawkiem.


[Rozmiar: 12094 bajtów]

Franciszek Witola z kolegą


[Rozmiar: 14578 bajtów]

Rodzina Witola gra w skata.


[Rozmiar: 12511 bajtów]

Żniwniok - Johann Piechota i Jadwiga Kurpierz[Rozmiar: 14828 bajtów]     [Rozmiar: 14897 bajtów]

Dożynki parafialne.1960

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na budynku PORN, gdzie w latach międzywojennych była szkoła polska.


[Rozmiar: 12193 bajtów]     [Rozmiar: 11767 bajtów]

Przemawia p. Głowacz, były kierownik szkoły               Przemawia p. Basińska[Rozmiar: 16757 bajtów]

Odsłonięcia tablicy dokonuje p. Małgorzata Gorzołkowa


[Rozmiar: 16177 bajtów]

Wesele Cecylii I Johanna Skrzypczyk


[Rozmiar: 14699 bajtów]

Rodzina Sceplik i Kowol


[Rozmiar: 14804 bajtów]     [Rozmiar: 14541 bajtów]

Ślub oraz wesele Elfride Labisch i Gerharda Glomb


[Rozmiar: 13477 bajtów]

Powódź


1962

[Rozmiar: 10536 bajtów]

Krysia Griner i Marysia Zielonkowska


1963

[Rozmiar: 11131 bajtów]

Cecylia Skrzypczyk z córką Barbarą


[Rozmiar: 11518 bajtów]

Teodozja i Paweł Matuszek.1964

Groszowicki żniwniok


[Rozmiar: 13954 bajtów]     [Rozmiar: 12201 bajtów]

[Rozmiar: 15252 bajtów]

1965

Uroczystość 1-go Maja


[Rozmiar: 11216 bajtów]     [Rozmiar: 10994 bajtów]

[Rozmiar: 12232 bajtów]     [Rozmiar: 11685 bajtów]

[Rozmiar: 11377 bajtów]     [Rozmiar: 10571 bajtów]

[Rozmiar: 13255 bajtów]

[Rozmiar: 10990 bajtów]

Od lewej Krzysztof Siekierka, Leon Siekierka, Małgosia Miemiec, Alfred Kondziela, Jan Miemiec, Urszula Broj, Heniek Broj i Teresa Kondziela


1966

[Rozmiar: 11017 bajtów]

Agnieszka Puscz zd. Wolny pływa łodką po Odrze.1967

[Rozmiar: 14576 bajtów]     [Rozmiar: 15603 bajtów]

[Rozmiar: 13934 bajtów]     [Rozmiar: 13056 bajtów]

Żniwniok.


[Rozmiar: 12843 bajtów]

Przy fontannie obok pomnika na ul. Jana siedzą Agnieszka Puscz zd. Wolny oraz Irena Figura zd. Sieroń.1968

[Rozmiar: 13202 bajtów]

Żniwniok.Lata sześćdziesiąte

[Rozmiar: 11804 bajtów]

Od lewej stoją Helena Broj, Maria Siekierka i Lidia Broj

[Rozmiar: 11878 bajtów]

Od lewej: sklep mięsny, popularny bar zwany Pijawką oraz sklep spożywczy

[Rozmiar: 15635 bajtów]

Wycieczka parafialna do Krakowa


[Rozmiar: 16175 bajtów]

Pielgrzymka dziewcząt na Górę św. Anny, którą prowadził ks. Rudek


[Rozmiar: 10700 bajtów]

[Rozmiar: 10307 bajtów]          [Rozmiar: 10133 bajtów]

Lewe zdjęcie u dołu przedstawia kolegów z jednej ulicy, od lewej: Wieczorek, Jan Wolny, Sbielut, Franciszek Kurpierz.1970

[Rozmiar: 13901 bajtów]

Zabawa karnawałowa w obecnej Villa Park pracowników cementowni Groszowice. Przy stole od lewej rodziny: E. Panza, Garbela, H. Panza oraz Nogosek.

1971

[Rozmiar: 15026 bajtów]               [Rozmiar: 13829 bajtów]

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci Wiktora Gorzołki

Do góry


1974

[Rozmiar: 14764 bajtów]

Rodzina Siekierka - Helena i Wiktor wraz z córkami Krystyną i Marią


1975

[Rozmiar: 14115 bajtów]          [Rozmiar: 15571 bajtów]

[Rozmiar: 15593 bajtów]          [Rozmiar: 13005 bajtów]

Wycieczka emerytów i rencistów do Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby


1980

[Rozmiar: 18497 bajtów]

Wycieczka pracowników warsztatów szkolnych z Dunikowskiego do Wilanowa


1981

[Rozmiar: 10669 bajtów]

Darek Szymański i Romek Mathea


1985

[Rozmiar: 10648 bajtów]

Powódź w Groszowicach1996

[Rozmiar: 17007 bajtów]     [Rozmiar: 21140 bajtów]

Powódź, która podtopiła okoliczne łąki.


1997

[Rozmiar: 15098 bajtów]

Powódź stulecia - wystające wierzchołki drzew.


[Rozmiar: 14350 bajtów]     [Rozmiar: 14177 bajtów]

[Rozmiar: 13640 bajtów]     [Rozmiar: 13266 bajtów]

[Rozmiar: 13017 bajtów]     [Rozmiar: 13612 bajtów]

Powódź stulecia w okolicach ulicy Podbornej1999

Dożynki

[Rozmiar: 23166 bajtów]     [Rozmiar: 25234 bajtów]

[Rozmiar: 19158 bajtów]     [Rozmiar: 22055 bajtów]

[Rozmiar: 21816 bajtów]     [Rozmiar: 12116 bajtów]

2002

Dożynki - główna wygrana.

[Rozmiar: 22397 bajtów]

2005

Festyn sportowo-rekreacyjny na stadionie


[Rozmiar: 14108 bajtów]          [Rozmiar: 14259 bajtów]

[Rozmiar: 13370 bajtów]          [Rozmiar: 18783 bajtów]

[Rozmiar: 14410 bajtów]          [Rozmiar: 17492 bajtów]

[Rozmiar: 17034 bajtów]          [Rozmiar: 17506 bajtów]

[Rozmiar: 10431 bajtów]          [Rozmiar: 13958 bajtów]

[Rozmiar: 18226 bajtów]          [Rozmiar: 18199 bajtów]

[Rozmiar: 17369 bajtów]          [Rozmiar: 15726 bajtów]

[Rozmiar: 12434 bajtów]

Do góry2006

Festyn sportowo-rekreacyjny dla dzieci i dorosłych


[Rozmiar: 19286 bajtów]          [Rozmiar: 19608 bajtów]

[Rozmiar: 19597 bajtów]          [Rozmiar: 23215 bajtów]

[Rozmiar: 21188 bajtów]          [Rozmiar: 21377 bajtów]

[Rozmiar: 19759 bajtów]

Do góry2007, 10 luty

Wodzenie Niedźwiedzia
Przedszkole nr 22 czyli "Bajkowa Rodzina" zorganizowało Wodzenie Niedźwiedzia. Cel imprezy był bardzo szczytny, bowiem zbierano pieniądze dla przedszkolaków na Dzień Dziecka


Zapusty to okres widowisk herodowych , chodzenia przebierańców, wodzenia „niedźwiedzia’’. Na Śląsku Opolskim kultywowana jest prastara tradycja "wodzenia niedźwiedzia". W czasie karnawału przez wsie wędrują korowody przebierańców z "niedźwiedziem". Spotkanie z nim ma gwarantować pomyślność przez cały rok. Zebrane przez przebierańców datki są przeznaczane na dofinansowanie miejscowych straży pożarnych, zespołów sportowych, szkół, przedszkoli czy organizację wiejskich zabaw. Wodzenie Niedźwiedzia polegało na tym, że oprowadzano po wsi człowieka przebranego w skórę niedźwiedzia lub owiniętego w słomę. Zwierzaka nazywano również misiem lub ,,berem”. Prowadził go na sznurku mały chłopiec w towarzystwie przebierańców: Żandarma, Leśniczego ze strzelbą, Śmierci, Pary Młodej, Cygana i Cyganki, Diabła, Lekarza, Aptekarza, Policjanta oraz Kominiarza. Gdy zbliżali się do zagrody, chłopiec przygrywał na harmonii, a Niedźwiedź tańczył w takt melodii i porywał do tańca gospodynię. Gospodarze za muzykę musieli gościom zapłacić. Policjant i Żandarm czuwał, aby datki nie były zbyt małe. Do koszyków wkładano słoninę, jajka, chleb i inne produkty żywieniowe, które potem zjadano na wspólnej uczcie. Do orszaku należał często chłopiec przebrany za kobietę, który udawał, ze chce poczęstować dzieci cukierkami, a w rzeczywistości smarował je sadzą.


[Rozmiar: 14137 bajtów]          [Rozmiar: 12668 bajtów]

[Rozmiar: 15478 bajtów]          [Rozmiar: 15201 bajtów]

[Rozmiar: 19093 bajtów]          [Rozmiar: 17037 bajtów]

[Rozmiar: 15419 bajtów]          [Rozmiar: 16496 bajtów]

[Rozmiar: 17134 bajtów]          [Rozmiar: 18387 bajtów]

[Rozmiar: 17508 bajtów]          [Rozmiar: 16595 bajtów]

[Rozmiar: 19086 bajtów]          [Rozmiar: 17874 bajtów]

[Rozmiar: 18258 bajtów]          [Rozmiar: 18383 bajtów]

Do góry2007, 3 czerwca

Festyn w Szkole Podstawowej z okazji Dnia Dziecka

[Rozmiar: 16535 bajtów]          [Rozmiar: 17368 bajtów]

[Rozmiar: 15761 bajtów]          [Rozmiar: 17213 bajtów]

[Rozmiar: 15665 bajtów]          [Rozmiar: 19443 bajtów]

[Rozmiar: 18589 bajtów]          [Rozmiar: 17289 bajtów]

[Rozmiar: 19336 bajtów]          [Rozmiar: 19115 bajtów]

[Rozmiar: 19634 bajtów]          [Rozmiar: 19724 bajtów]

[Rozmiar: 20195 bajtów]          [Rozmiar: 19801 bajtów]

[Rozmiar: 18689 bajtów]          [Rozmiar: 19819 bajtów]

[Rozmiar: 18435 bajtów]          [Rozmiar: 22252 bajtów]

[Rozmiar: 15428 bajtów]          [Rozmiar: 18193 bajtów]

[Rozmiar: 18163 bajtów]          [Rozmiar: 20378 bajtów]

[Rozmiar: 22128 bajtów]          [Rozmiar: 22637 bajtów]

[Rozmiar: 19805 bajtów]          [Rozmiar: 17901 bajtów]

[Rozmiar: 19867 bajtów]

Do góry2007, 23-24 czerwca

Festyn Sportowy zorganizowany na stadionie przez LKS Groszmal

[Rozmiar: 22880 bajtów]          [Rozmiar: 20570 bajtów]

[Rozmiar: 19426 bajtów]          [Rozmiar: 15456 bajtów]

[Rozmiar: 15658 bajtów]          [Rozmiar: 16895 bajtów]

[Rozmiar: 16351 bajtów]          [Rozmiar: 20088 bajtów]

[Rozmiar: 22373 bajtów]          [Rozmiar: 20359 bajtów]

[Rozmiar: 18233 bajtów]          [Rozmiar: 18409 bajtów]

[Rozmiar: 15363 bajtów]          [Rozmiar: 15683 bajtów]

[Rozmiar: 20110 bajtów]          [Rozmiar: 15112 bajtów]

[Rozmiar: 22342 bajtów]          [Rozmiar: 14408 bajtów]

[Rozmiar: 15308 bajtów]          [Rozmiar: 19149 bajtów]

[Rozmiar: 17050 bajtów]          [Rozmiar: 16208 bajtów]

[Rozmiar: 17864 bajtów]          [Rozmiar: 17182 bajtów]

[Rozmiar: 17829 bajtów]          [Rozmiar: 20019 bajtów]

[Rozmiar: 20928 bajtów]          [Rozmiar: 18889 bajtów]

[Rozmiar: 21826 bajtów]          [Rozmiar: 18162 bajtów]

[Rozmiar: 22769 bajtów]          [Rozmiar: 21560 bajtów]

[Rozmiar: 21488 bajtów]          [Rozmiar: 21835 bajtów]

[Rozmiar: 19416 bajtów]          [Rozmiar: 21944 bajtów]

[Rozmiar: 17397 bajtów]          [Rozmiar: 15144 bajtów]

[Rozmiar: 21752 bajtów]          [Rozmiar: 22595 bajtów]

[Rozmiar: 17286 bajtów]          [Rozmiar: 20276 bajtów]

[Rozmiar: 20221 bajtów]          [Rozmiar: 20033 bajtów]

[Rozmiar: 18020 bajtów]          [Rozmiar: 22771 bajtów]

[Rozmiar: 23650 bajtów]          [Rozmiar: 22794 bajtów]

[Rozmiar: 20092 bajtów]          [Rozmiar: 21529 bajtów]

[Rozmiar: 21938 bajtów]          [Rozmiar: 21001 bajtów]

Do góry2007, grudzień

[Rozmiar: 24326 bajtów]

Przygotowania do Świąt Bożego Narodzenia. Wieszanie lampek na przydomowym drzewku.[Rozmiar: 13852 bajtów]          [Rozmiar: 8754 bajtów]

W oczekiwaniu na świąteczne prezenty czyli groszowiccy Mikołaje, chociaż u nas prezenty pod choinkę przynosi Dzieciątko.


2008, styczeń 11

W dniu tym obchodziła swoje setne urodziny najstarsza mieszkanka Groszowic, pani Maria Josek vel Józek zd. Lazar, urodzona 11 stycznia 1908 roku, córka Filipa i Elżbiety.

[Rozmiar: 8470 bajtów]     [Rozmiar: 6203 bajtów]

[Rozmiar: 9187 bajtów]     [Rozmiar: 8318 bajtów]

[Rozmiar: 5092 bajtów]

2008, styczeń 26

Zabawa karnawałowa zorganizowana w Domu Biesiadnym przez LKS "Groszmal".

[Rozmiar: 29751 bajtów]     [Rozmiar: 25542 bajtów]

[Rozmiar: 29631 bajtów]     [Rozmiar: 27067 bajtów]

[Rozmiar: 29018 bajtów]     [Rozmiar: 31008 bajtów]

[Rozmiar: 27974 bajtów]     [Rozmiar: 29885 bajtów]

[Rozmiar: 31185 bajtów]     [Rozmiar: 30310 bajtów]

[Rozmiar: 30299 bajtów]     [Rozmiar: 29999 bajtów]

[Rozmiar: 27569 bajtów]     [Rozmiar: 28738 bajtów]

[Rozmiar: 31508 bajtów]     [Rozmiar: 28616 bajtów]

[Rozmiar: 29942 bajtów]     [Rozmiar: 29502 bajtów]

[Rozmiar: 29561 bajtów]     [Rozmiar: 31281 bajtów]

[Rozmiar: 29905 bajtów]     [Rozmiar: 28994 bajtów]

Do góry2008, luty

Przycinka drzew na cmentarzu parafialnym.

[Rozmiar: 24313 bajtów]     [Rozmiar: 22851 bajtów]

[Rozmiar: 23895 bajtów]     [Rozmiar: 21722 bajtów]

Do góry2008, czerwiec 01

Festyn w Szkole Podstawowej z okazji Dnia Dziecka.

[Rozmiar: 16801 bajtów]     [Rozmiar: 20669 bajtów]

[Rozmiar: 21237 bajtów]     [Rozmiar: 22629 bajtów]

[Rozmiar: 24238 bajtów]     [Rozmiar: 24408 bajtów]

[Rozmiar: 23504 bajtów]     [Rozmiar: 22622 bajtów]

[Rozmiar: 19248 bajtów]     [Rozmiar: 19840 bajtów]

[Rozmiar: 21814 bajtów]     [Rozmiar: 21784 bajtów]

[Rozmiar: 23753 bajtów]     [Rozmiar: 24084 bajtów]

[Rozmiar: 20419 bajtów]     [Rozmiar: 20756 bajtów]

[Rozmiar: 23171 bajtów]     [Rozmiar: 19833 bajtów]

[Rozmiar: 19455 bajtów]     [Rozmiar: 18802 bajtów]

[Rozmiar: 21535 bajtów]     [Rozmiar: 21029 bajtów]

[Rozmiar: 20741 bajtów]     [Rozmiar: 22494 bajtów]

[Rozmiar: 25675 bajtów]     [Rozmiar: 18943 bajtów]

[Rozmiar: 21234 bajtów]     [Rozmiar: 20108 bajtów]

[Rozmiar: 22792 bajtów]     [Rozmiar: 18400 bajtów]

[Rozmiar: 21644 bajtów]     [Rozmiar: 24430 bajtów]

[Rozmiar: 23594 bajtów]     [Rozmiar: 20947 bajtów]

[Rozmiar: 20888 bajtów]     [Rozmiar: 21132 bajtów]

[Rozmiar: 19983 bajtów]     [Rozmiar: 22865 bajtów]


Babski Comber zorganizowany w Domu Biesiadnym "Arkadia" przez Przedszkole "Bajkowa Rodzina". Prawie 120 kobiet na zakończenie karnawału doskonale sie bawiło.

[Rozmiar: 22392 bajtów]     [Rozmiar: 22558 bajtów]

[Rozmiar: 22381 bajtów]     [Rozmiar: 23778 bajtów]

[Rozmiar: 23038 bajtów]     [Rozmiar: 23616 bajtów]

[Rozmiar: 20451 bajtów]     [Rozmiar: 21027 bajtów]

[Rozmiar: 21476 bajtów]     [Rozmiar: 22658 bajtów]

[Rozmiar: 22086 bajtów]     [Rozmiar: 22200 bajtów]

[Rozmiar: 20889 bajtów]     [Rozmiar: 21930 bajtów]


31 grudzień 2009 r.

[Rozmiar: 20798 bajtów]     [Rozmiar: 19721 bajtów]

Wiadomo, że wieczór sylwestrowy, niezależnie od tego gdzie się go spędza jest wieczorem wyjątkowym. Kobiety chcą także w ten wieczór wyglądać pięknie i wyjątkowo, dlatego często godzinami przebywają u fryzjera, bo oprócz sukni i wspaniałego nastoju, również bardzo ważna jest fryzura. W Zakładzie Fryzjerskim "Gosia" od rana panował duży ruch. Zresztą zobaczcie sami. Galeria zdjęć


[Rozmiar: 29237 bajtów]
A jak chcecie zobaczyć jak zwykła dziewczyna przeobraża się w prześliczną królewnę, to zobaczcie te zdjęcia. Galeria zdjęć

2010

[Rozmiar: 17004 bajtów]     [Rozmiar: 16062 bajtów]

[Rozmiar: 14326 bajtów]     [Rozmiar: 15947 bajtów]

[Rozmiar: 14883 bajtów]     [Rozmiar: 14766 bajtów]

[Rozmiar: 14856 bajtów]     [Rozmiar: 15013 bajtów]

[Rozmiar: 15333 bajtów]     [Rozmiar: 16081 bajtów]

W dniu 15 lutego w "Arkadii" zgodnie z tutejszą tradycją już po raz dziesiąty kobiety świętowały Babski Comber. Na imprezie doskonale bawiło się prawie 150 "bab", które udowodniły, że bez mężczyzn można także wspaniale się bawić. W galerii, którą przedstawiam jest zaledwie ułamek tego co można było zobaczyć i przeżyć na miejscu, bowiem znajduje się tam tylko 100 zdjęć z tej niezapomnianej imprezy. Galeria zdjęć.

Do góry17 maja 2010 roku mieszkanka Groszowic pani Antonina Danielko obchodziła swoje 100-ne urodziny.

[Rozmiar: 25018 bajtów]

Przeczytaj więcejW dniach 19-23 maja nawiedziła Groszowice pierwsza w tym stuleciu Hochwasser czyli powódź. Dotknęła ona przede wszystkim mieszkańców zamieszkujących ulice Augustyna i okolice, ks. Rudzkiego oraz Podborną i okolice. Trudno to wszystko opisać jedynie fotografiami lecz i one pokazują chociaż w szczątkowej postaci tragedię ludzi, którzy w jednej chwili mogli stracić wszystko, ale zarazem robili wszystko aby uchronić swój dobytek, a zarazem ogrom żywiołu. Na 138 fotografiach wykonanych przez Brygidę Nogosek, Wojciecha Miszkiel i Wiesława Długosz ukazany jest żywioł, który obecnie trudno powstrzymać.

[Rozmiar: 35710 bajtów]

Pokaz slajdów15 czerwca 2010 w poewangelickim kościółku w Prószkowie odbył się Finał Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim "Młodzież recytuje poezję" . Konkurs składał się z 4 etapów: szkolnego, gminnego, rejonowego oraz finału wojewódzkiego i 3 kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. W finale wzięło udział 66 młodych recytatorów z całego województwa opolskiego ze wszystkich typu szkół. W eliminacjach w sumie startowało około 4.000 uczestników z województwa opolskiego. Anna Hitnarowicz ze szkoły Podstawowej nr 1 w Opolu, której opiekunem jest nauczyciel języka niemieckiego Marcin Gambiec, w swojej kategorii zdobyła w finale 1 miejsce. Recytowała wiersz "Die Lorelei" Heinricha Heinego.

[Rozmiar: 27112 bajtów]

10 lipca 2010 roku nad brzegami Odry i okolicznymi uliczkami ukazał się przelatujący prawie nad domami helikopter rozsypujący jakiś biały proszek. Jak się okazało, była to akcja odkomarzania po majowej powodzi. Efekt tej akcji byłby taki sam, jakby rozsypywano mąkę a nie ten preparat. W dniu 16 lipca w ramach reklamacji było powtórzenie odkomarzania, lecz tym razem z ziemi. Ale wyglądało to jeszcze bardziej żałośnie aniżeli poprzednio, a komary jak gryzły, tak nadal gryzą.

[Rozmiar: 13575 bajtów]

Luty 2012 - rzeka Odra, okolice śluzy w pobliżu ulicy Augustyna. Silne mrozy doprowadziły do tego, że w tym miejscu z dnia na dzień zaczęło pojawiać się coraz więcej łabędzi. Te dostojne ptaki w takie mrozy wymagają jednak dokarmiania. Przy okazji azyl znalazły sobie także kaczki. Przepiękne zdjęcia wykonała Brygida Nogosek.

[Rozmiar: 41410 bajtów]

Mini galeria zdjęćStrona PSP nr 24 Galeria zdjęć klasowych PSP nr 24 Dokumenty Śląska