[Rozmiar: 18507 bajtów]

2555 herbów szlachty morawskiej, wśród której znajdują się także przedstawiciele szlachty śląskiej lub tej, która na Śląsku posiadała swoje majątki.