Das Sächsische Stammbuch


Sammlung von Bildnissen sächsischer Fürsten

Portrety postaciowe szlachty, kleru oraz książąt saksońskich wraz z ich herbami, począwszy od 842 roku po narodzeniu Chrystusa aż po koniec XVI wieku.

Stammbuch zawiera rysunki portretowe wykonane ręką mistrza Lucasa Cranacha młodszego i jest rzadkim tego typu zbiorem postaci historycznych.

Tablice można powiększać ale są one jedynie poglądowe stanowiąc własność Staats- und Universitätsbibliothek Dresden i tam należy się zgłaszać po prawa autorskie.