Dobrzykowice Wrocławskie

Dobrzykowice Wrocławskie, gm. Czernica, pow. Wrocław - Wüstendorf, Gem. Tschirne, Kr. Breslau.

Alte abgebrante Kirch - Stary kościół, widok ogólny

Stary kościół, widok ogólny

Alte Kirch in Wüstendorf - Stary kościół, widok ogólny

Stary kościół, widok ogólny

Neue Kirch zu Wüstendorf - Nowy kościół, widok ogólny

Nowy kościół, widok ogólny

Neue Kirch in Wüstendorf - Nowy kościół, widok ogólny

Nowy kościół, widok ogólny