Gać

Gać, gm. Oława, pow. Oława - Heidau, Gem. Ohlau, Kr. Ohlau.

Kirch zu Heydau - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny