Jordanów ¦l±ski

Jordanów ¦l±ski, siedziba gminy, pow. Wrocław - Jordansmühl, der Sitz der Gemeinde, Kr. Breslau.

Jordansmühl - Ko¶ciół, widok ogólny

Ko¶ciół, widok ogólny