Łagiewniki

Łagiewniki, siedziba gminy, pow. Dzierżoniów - Heidersdorf, der Sitz der Gemeinde, Kr. Reichenbach.

Cathol. Kirch in Heydersdorf - Kościół, widok ogólny

Kościół, widok ogólny

Luthr. K. zu Heydersd: - Zbór, widok ogólny

Zbór, widok ogólny