Oława

Oława, miasto powiatowe i siedziba gminy - Ohlau, Kreishauptstadt und der Sitz der Gemeinde.

Plan von Ohlau - Widok miasta z lotu ptaka

Widok miasta z lotu ptaka

Ohlau die Stadt - Widok ogólny miasta

Widok ogólny miasta

Pfarrkirch zu Ohlau - Kościół parafialny, widok ogólny

Kościół parafialny, widok ogólny

Cathol. Begräbnus Kirchel - Katolicki kościół cmentarny, widok ogólny

Katolicki kościół cmentarny, widok ogólny

Schlos zu Ohlau - Zamek, widok z lotu ptaka

Zamek, widok z lotu ptaka

Schlos zu Ohlau - Zamek, widok ogólny

Zamek, widok ogólny

Rathaus in Ohlau mit dem Reviere - Ratusz, widok ogólny z otoczeniem

Ratusz, widok ogólny z otoczeniem